lu.se

Byggnadsmekanik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Vibrationer i byggd miljö

 

Arbetet som bedrivs av forskningsgruppen vid avdelningen för Byggnadsmekanik inom Vibrationer i byggd miljö motiveras av behovet av att förstå fysiska fenomen och önskan att utveckla ingenjörsmässiga lösningar till vibrationsproblem som påverkar intressenter i den byggda miljön. De forskningsfrågeställningar som vi fokuserar på kräver en synergi av fysiska mätningar och/eller datorsimuleringar baserade på tillämpad mekanik och tillämpad matematik.

Tillämpningar

Vår forskningar kan appliceras på flertalet olika vibrationsproblem inom vår byggda miljö. Nedan har vi presenterat utdrag från vårt arbete:

Under konstruktionen av The MAX IV Laboratory i Lund, Sverige, gjorde vi stora insatser som möjliggjorde att en forskningsanläggning uppnådde de extrema vibrationskrav som var satta. Vi utvecklade beräkningsmodeller och vi kunde föreslå viktiga ingenjörslösningar som användes.

I det pågående EU-projektet– Urban Tranquility– siktar vi på att möjliggöra hållbara förtätade samhällen. För att uppnå detta behöver hälsan vara i fokus där analyser av vibrationer och buller är viktiga på grund av deras negativa inverkan på människors hälsa. Inom projektet utvecklar vi metoder som involverar både mätningar och beräkningar för prediktion av vibrationer i byggnader från spårtrafik. Typiska exempel på användningsområden för metoderna är vid byggnation av bostäder nära befintliga sträckningar av spårtrafik, likväl som byggnation av nya sträckningar nära befintlig bebyggelse.

Vi arbetar också med inversmodellering med fokus på att ta fram dynamiska laster med hjälp av fysiska vibrationsmätningar på en struktur. Vårt mål är att utveckla en metod som använder sig av mätdata för att ta fram ett system som kan prediktera den långsiktiga mekaniska beständigheten och det dynamiska beteendets tillförlitlighet hos, exempelvis, hus och broar.

Kontakt och ytterligare information

För ytterligare information om detta forskningsområde, vänligen kontakta:

Peter Persson, TeknD, peter.persson@construction.lth.se, +46 46 222 8353

Professor Kent Persson, kent.persson@construction.lth.se, +46 46 222 8152

Utvalda publikationer

Numerical study on reducing building vibrations by foundation improvement
Peter Persson, Kent Persson, Göran Sandberg
Engineering Structures 124:361–375, 2016.

Numerical study of reduction in ground vibrations by using barriers
Peter Persson, Kent Persson, Göran Sandberg.
Engineering Structures 115:18–27, 2016.

Numerical and experimental studies on scale models of lightweight building structures
Ola Flodén, Kent Persson, Göran Sandberg
In: Dynamics of Coupled Structures, Vol 4: 173–180. Springer International Publishing, 2016.

Numerical investigation of vibration reduction in multi-storey lightweight buildings
Ola Flodén, Kent Persson, Göran Sandberg
In: Dynamics of Civil Structures, Vol 2: 443–453. Springer International Publishing, 2015.

The effect of modelling acoustic media in cavities of lightweight building structures on the transmission of structural vibrations
Ola Flodén, Juan Negreira, Kent Persson, Göran Sandberg
Engineering Structures 83: 7–16, 2015.

Reduction in ground vibrations by using shaped landscapes
Peter Persson, Kent Persson, Göran Sandberg
Soil Dynamics and Earthquake Engineering 31;60:31–43, 2014.

Reduction methods for the dynamic analysis of substructure models of lightweight building structures
Ola Flodén, Kent Persson, Göran Sandberg
Computers & Structures 138: 49–61, 2014.

Sidansvarig: Bo Zadig