lu.se

Byggnadsmekanik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Om


Avdelningen för byggnadsmekanik tillhör Institutionen för byggvetenskaper och består av ett 20-tal anställda som bedriver forskning och utbildning inom följande områden:

 

  • Strukturmekaniska beräkningar
  • Fluid-strukturinteraktion
  • Materialmodellering
  • Träbaserade material
  • Mätmetodik
  • Programutveckling och datorsystem

Se forskning för närmare beskrivning av forskningsområdena med kontaktpersoner och utbildning för att se vilka kurser vi anordnar.

Sidansvarig: Kristian Stålne