lu.se

Byggnadsmekanik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Disputation 29 november

 

 

Vedad Alic försvarar sin doktorsavhandling

Avhandlingen kommer att offentligen försvaras

torsdagen den 29 november 2018, kl. 10.15 i sal Annexet, MA 1, Lunds tekniska högskola,
John Ericssons väg 1, Lund.

Fakultetsopponent

Gunnar Tibert, Docent, KTH

Efteråt bjuds det på en lättare lunch. Välkomna!Sidansvarig: Bo Zadig