lu.se

Byggnadsmekanik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Exjobbspresentation 17 februari (Civilingenjör)

Examensarbete utfört av Nikola Tosovic


Presentation äger rum måndagen den 17 februari kl 10.15 i Byggnadsmekaniks konferensrum, 5:e våningen, Lunds tekniska högskola, John Ericssons väg 1, Lund. 

Opponent: Jacob Skoglund.
Examinator är TeknD Henrik Danielsson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Handledare har varit Professor Erik Serrano, Avd f byggnadsmekanik, LTH och Arash Roohbakhsh, Ramböll.

Arbetet är genomfört i samverkan med Ramböll, Malmö.

Välkomna!

Sidansvarig: Bo Zadig