lu.se

Byggnadsmekanik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Exjobbspresentation 24 maj

Integrated structural analysis and design using Graphic statics

Examensarbete utfört av Erik Larsen


Examinator är Professor Kent Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.

Presentation äger rum onsdagen den 24 maj, kl 10.15 i egna konferensrummet, V-huset, John Ericssons väg 1, Lund. 

Handledare har varit TeknL Vedad Alic och TeknL Daniel Åkesson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.

Välkomna!

Sidansvarig: Bo Zadig