lu.se

Byggnadsmekanik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Exjobbspresentation 4 juni, kl 13.00 (Civilingenjör)

Examensarbete utfört av Jens Bergenudd


Presentation äger rum torsdagen den 4 juni kl 10.00, via Zoom:
LU Zoom meeting: lu-se.zoom.us/j/66475664594

You can also join the meeting by entering the following information in the Join a meeting dialogue or in the Zoom app:
Meeting ID: 664 7566 4594

Opponenter: Jakob Skoglund Semir Caban.
Examinator: Professor Per-Erik Austrell, Avd f byggnadsmeknik, LTH.
Handledare: Professor Kent Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Biträdande handledare: TeknD Christoffer Svedholm, ELU Konsult.
I samarbete med: ELU Konsult.

Alla är välkomna!

 

 

Sidansvarig: Bo Zadig