lu.se

Byggnadsmekanik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Nyheter 2017

 

17 FEBRUARI  Licentiatseminarium

GUSTAF LARSSON presenterar sin licentiatavhandling

"High capacity timber joints - Proposal of the Shear plate dowel joint"

Diskussionsledare: Dr. Michael Dorn, Docent vid Institutionen för byggteknik, Linnéuniversitetet, Växjö.
Examinator: Universitetslektor Eva Frühwald Hansson, Avdelningen för konstruktionsteknik, LTH.
Presentationen äger rum fredagen den 17 februari, kl 10.15 i sal V:B i V-huset, Lunds Tekniska Högskola, John Ericssons väg 1, Lund.20 JANUARI  Disputation

OLA FLODÉN försvarar sin doktorsavhandling

"Vibration transmission in lightweight buildings - Numerical prediction models"

Fakultetsopponent: Prof. Dr.-Ing. habil. Frank Ihlenburg, Hamburg University of Applied Sciences.
Disputationen äger rum fredagen den 20 januari, 2017, kl. 10.15 i sal V:C i V-huset, Lunds tekniska högskola, John Ericssons väg 1, Lund.Sidansvarig: Bo Zadig