lu.se

Byggnadsmekanik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Nyheter 2018

 

1 MARS

BROPROVNING 2018

Redovisning av laboration Teknisk Modellering: Bärverksanalys VSMF05

© Foto: Ola Dahlblom


26 JANUARI  Disputation

WAEL MOHAMED försvarar sin doktorsavhandling

Onshore windmill foundations - Evaluation of new proposals

Disputationen äger rum fredagen den 26 januari, 2018, kl. 10.15 i sal V:D i V-huset, Lunds tekniska högskola, John Ericssons väg 1, Lund.

Fakultetsopponent: Adj. prof. Mikael Hallgren, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm | Tyréns.


18 JANUARI  Exjobbspresentation

TOMAS DAHL presenterar sitt examensarbete

Optimering av böjarmering genom FEM-analys & Strut-and-Tie modellering

Presentation äger rum torsdagen den 18 januari kl 10.30 i rum 5124 i V-huset (mötesrummet vid fikarummet på femte våningen), John Ericssons väg 1, Lund. 

Examinator: Professor Kent Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Handledare: TeknL Vedad Alic, Avd f Byggnadsmekanik, LTH.

Sidansvarig: Bo Zadig