lu.se

Byggnadsmekanik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Nyheter 2018

 

31 MAJ  Exjobbspresentation (Högskoleingenjör)

DEJAN RELUSKOVSKI och ALEX STOLT presenterar sitt examensarbete

Crosslam today and implementation of new wood types in crosslam

Presentation äger rum torsdagen den 31 maj kl 10.00, i sal C522, Campus Helsingborg.

Opponenter: Annika Moberg, Maja Rosander och Johannes Larsson.
Examinator: Professor Erik Serrano, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Handledare: TeknD Henrik Danielsson och TeknD Peter Persson, Avd f Byggnadsmekanik, LTH.


31 MAJ  Exjobbspresentation (Civilingenjör)

ALFRED JOHANSSON presenterar sitt examensarbete

Structural effects on externally induced building vibrations

Presentation äger rum torsdagen den 31 maj kl 10.30 i konferensrummet på vån. 5 i V-huset, John Ericssons väg 1, Lund. 

Opponent: Elin Jönsson
Examinator: Professor Kent Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Handledare: TeknD Peter Persson, Avd f Byggnadsmekanik, LTH.


1 MARS

BROPROVNING 2018

Redovisning av laboration Teknisk Modellering: Bärverksanalys VSMF05

© Foto: Ola Dahlblom


26 JANUARI  Disputation

WAEL MOHAMED försvarade sin doktorsavhandling

Onshore windmill foundations - Evaluation of new proposals

Disputationen ägde rum fredagen den 26 januari, 2018, kl. 10.15 i sal V:D i V-huset, Lunds tekniska högskola, John Ericssons väg 1, Lund.

Fakultetsopponent: Adj. prof. Mikael Hallgren, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm | Tyréns.


18 JANUARI  Exjobbspresentation (Civilingenjör)

TOMAS DAHL presenterade sitt examensarbete

Optimering av böjarmering genom FEM-analys & Strut-and-Tie modellering

Presentationen ägde rum torsdagen den 18 januari kl 10.30 i rum 5124 i V-huset (mötesrummet vid fikarummet på femte våningen), John Ericssons väg 1, Lund. 

Examinator: Professor Kent Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Handledare: TeknL Vedad Alic, Avd f Byggnadsmekanik, LTH.

Sidansvarig: Bo Zadig