lu.se

Byggnadsmekanik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Nyhetsarkiv 2020

 

29 MAJ Exjobbspresentation (Civilingenjör)

ERNEST BJÖRKLUND och AXEL CHRISTOFFERSSON presenterar sitt examensarbete

Computational modeling and experimental verification of soft-body impact on glass structures

Presentation äger rum fredagen den 29 maj kl 10.00, via Zoom:
LU Zoom meeting: lu-se.zoom.us/j/66025484350

You can also join the meeting by entering the following information
in the Join a meeting dialogue or in the Zoom app:
Meeting ID: 660 2548 4350

Opponenter: Erik Tunlid och Joel Värelä.
Examinator: Professor Per-Erik Austrell, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Handledare: Handledare: Professor Kent Persson, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Biträdande handledare: CI Linus Andersson, Avd f byggnadsmekanik, LTH och CI Björn Lundin, Scanscot Technologies AB.
I samarbete med Scanscot Technologies AB.


28 MAJ Exjobbspresentation (Civilingenjör)

CHRISTOPHER HAST och DANIEL FATEMI presenterar sitt examensarbete

Cross laminated timber elements with irregular geometries at out-of-plane loading conditions

Presentationen äger rum torsdagen den 28 maj kl 08.15 via Zoom:
LU Zoom meeting: lu-se.zoom.us/j/7311926987
Meeting ID: 731 192 6987

Opponenter: Albin Forsberg och Filip Farbäck.
Examinator: Professor Erik Serrano, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Handledare: TeknD Henrik Danielsson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.


13 MARS  Licentiatseminarium

JENS MALMBORG presenterar sin licentiatavhandling

Numerical modeling of train-induced ground vibrations

Presentationen äger rum fredagen den 13 mars, kl 13.00 i sal V:D i V-huset, Lunds Tekniska Högskola, John Ericssons väg 1, Lund.

Diskussionsledare: Jens Nielsen, Forskningsprofessor, Chalmers.
Examinator: Professor Per-Erik Austrell, Avd för byggnadsmekanik, LTH.


5 MARS

BROPROVNING 2020

Redovisning av laboration Teknisk Modellering: Bärverksanalys VSMF05

© Foto: Ola Dahlblom


21 FEBRUARI  Ny licentiatavhandling (TVSM-3080)

Numerical modeling of train-induced ground vibrations 

av JENS MALMBORG


17 FEBRUARI Exjobbspresentation (Civilingenjör)

NIKOLA TOSOVIC presenterar sitt examensarbete

Stabilitet i takkonstruktion av TRP-plåt

Presentationen ägde rum måndagen den 17 februari kl 10.15 i Byggnadsmekaniks konferensrum, 5:e våningen, Lunds tekniska högskola, John Ericssons väg 1, Lund.

Opponent: Jacob Skoglund
Examinator: TeknD Henrik Danielsson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Handledare: Professor Erik Serrano, Avd f byggnadsmekanik, LTH och Arash Roohbakhsh, Ramböll.
Arbetet är genomfört i samverkan med Ramböll, Malmö.

Sidansvarig: Bo Zadig