lu.se

Byggnadsmekanik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Pågående arbeten

Om du är intresserad av att själv göra ett examensarbete vid Avd f byggnadsmekanik finns i vänstermenyn en länk med tips på några lediga och intressanta arbeten. 


Cross laminated timber elements with irregular geometries at out-of-plane loading conditions
Examensarbetare: Christopher Hast och Daniel Fatemi
Start: Januari, 2020.
Handledare: TeknD Henrik Danielsson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Examinator: Professor Erik Serrano, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-5245 (oavsett slutgiltig titel).


Dynamic response of cross laminated timber floors
Examensarbetare: Jacob Skoglund
Start: Januari, 2020.
Handledare: TeknD Peter Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Biträdande handledare: TeknD Henrik Danielsson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Examinator: Professor Erik Serrano, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-5244 (oavsett slutgiltig titel).


Evaluation of buckling length of roof trusses – Influence of corrugated sheeting
Examensarbetare: Nikola Tosovic
Start: September, 2019.
Handledare: Professor Erik Serrano, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Examinator: TeknD Henrik Danielsson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med Ramboll.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-5243 (oavsett slutgiltig titel).


Minimering av vikt/kostnad med hänsyn till instabilitetsfenomen
Examensarbetare: Oskar Lindkvist & Victor Nicolausson
Start: Februari, 2019.
Handledare: Professor Kent Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Examinator: Professor Per-Erik Austrell, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med Winfoor AB.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-5241 (oavsett slutgiltig titel).


Verification of vibrations in a slender steel structure - Numerical and experimental analysis
Examensarbetare: Martin Aalto och Mehdi Saeed
Start: Februari, 2014.
Handledare: TeknD Kent Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH  och CI Carl Jonsson, Skanska AB, Malmö.
Examinator är Docent Per-Erik Austrell, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med Skanska AB, Malmö och Sweco Structures AB, Malmö.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-5199 (oavsett slutgiltig titel).


Undersökning av dämpning i plattrambroar genom mätning och modellering
Examensarbetare: Mikael Matz
Start: September, 2013.
Handledare: Docent Per-Erik Austrell, Avd f byggnadsmekanik, LTH och Tore Nilsson, Brosys AB, Malmö.
Examinator är TeknD Kent Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med Brosys AB, Malmö.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-5190 (oavsett slutgiltig titel).

Sidansvarig: Bo Zadig