lu.se

Byggnadsmekanik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Pågående arbeten

Om du är intresserad av att själv göra ett examensarbete vid Avd f byggnadsmekanik finns i vänstermenyn en länk med tips på några lediga och intressanta arbeten. 


Minimering av vikt/kostnad med hänsyn till instabilitetsfenomen
Examensarbetare: Oskar Lindkvist & Victor Nicolausson
Start: Februari, 2019.
Handledare: Professor Kent Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Examinator: Professor Per-Erik Austrell, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med Winfoor AB.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-5241 (oavsett slutgiltig titel).


Utveckling av en parametrisk modell för utvärdering av ståltrappors vibrationsrisk
Examensarbetare: Sebastian Okrajni & Oscar Hiir-Salakka
Start: Februari, 2019.
Handledare: Professor Kent Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH och CI Frida Hult, WSP Sverige.
Examinator: TeknD Peter Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med WSP.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-5240 (oavsett slutgiltig titel).


Model Correlation for Dynamic Analysis of Vehicle Floor Panels
Examensarbetare: Jakob Dias Dos Santos Ingesson
Start: Januari/Februari, 2019.
Handledare: TeknD Peter Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH och TeknD Ola Flodén, Volvo Cars.
Examinator: Professor Per-Erik Austrell, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med Volvo Cars.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-5239 (oavsett slutgiltig titel).


Modeling wooden floors in dynamic analysis
Examensarbetare: Johannes Wetterholt
Start: Februari, 2019.
Handledare: TeknD Peter Persson och TeknD Henrik Danielsson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Examinator: Professor Erik Serrano, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-5238 (oavsett slutgiltig titel).


Static and dynamic characterization of elastomers by a modified hardness test
Examensarbetare: Omar Chouman
Start: Februari, 2019.
Handledare: Professor Per-Erik Austrell, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Examinator: Professor Kent Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med Volvo Cars.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-5237 (oavsett slutgiltig titel).


Parameter study for dynamic design of high-speed railway bridges
Examensarbetare: Felicia Nilsson och Filippa Dahl
Start: Februari, 2019.
Handledare: Professor Per-Erik Austrell, Avd f byggnadsmekanik, LTH samt CI Karl Lundstedt och CI Jan Olsson, Skanska Sverige AB.
Examinator: Professor Kent Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med Skanska Sverige AB.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-5236 (oavsett slutgiltig titel).


Computational methods for advanced steel connections
Examensarbetare: Carl-Michael Bjälkensäter och Carl Holmgren
Start: Januari, 2019.
Handledare: Professor Kent Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Biträdande handledare: TeknL Andreas Gustafsson, WSP.
Examinator: TeknD Peter Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med WSP.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-5235 (oavsett slutgiltig titel).


Mechanical properties of acetylated birch
Examensarbetare: Gary Lai och Samuel Plönning
Start: Januari, 2019.
Handledare: TeknD Henrik Danielsson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Biträdande handledare: CI Karin Forsman, Avd f byggnadsmekanik, LTH
Examinator: Professor Erik Serrano, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-5234 (oavsett slutgiltig titel).


Verification of vibrations in a slender steel structure - Numerical and experimental analysis
Examensarbetare: Martin Aalto och Mehdi Saeed
Start: Februari, 2014.
Handledare: TeknD Kent Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH  och CI Carl Jonsson, Skanska AB, Malmö.
Examinator är Docent Per-Erik Austrell, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med Skanska AB, Malmö och Sweco Structures AB, Malmö.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-5199 (oavsett slutgiltig titel).


Undersökning av dämpning i plattrambroar genom mätning och modellering
Examensarbetare: Mikael Matz
Start: September, 2013.
Handledare: Docent Per-Erik Austrell, Avd f byggnadsmekanik, LTH och Tore Nilsson, Brosys AB, Malmö.
Examinator är TeknD Kent Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med Brosys AB, Malmö.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-5190 (oavsett slutgiltig titel).

Sidansvarig: Bo Zadig