lu.se

Byggnadsmekanik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Pågående arbeten

Om du är intresserad av att själv göra ett examensarbete vid Avd f byggnadsmekanik finns i vänstermenyn en länk med tips på några lediga och intressanta arbeten. 


Deformations in CLT depending on variations in moisture content
Examensarbetare: Marcus Johansson
Start: April, 2020.
Handledare: Professor Erik Serrano, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Examinator: TeknD Henrik Danielsson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-5249 (oavsett slutgiltig titel).


Refined model for calculating the dynamic amplification factor for road bridges
Examensarbetare: Jens Bergenudd
Start: Mars, 2020.
Handledare: Professor Kent Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Biträdande handledare: TeknD Christoffer Svedholm, ELU Konsult AB.
Examinator: Professor Per-Erik Austrell, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med ELU Konsult AB.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-5248 (oavsett slutgiltig titel).


Measuring and FE-Modelling the dynamic characteristics of a violin
Examensarbetare: Erik Tunlid och Joel Värelä
Start: Januari, 2020.
Handledare: Professor Kent Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Examinator: Professor Per-Erik Austrell, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-5247 (oavsett slutgiltig titel).


Experimentell utvärdering och finita elementsimulering av stötbelastning på glas
Examensarbetare: Ernest Björklund och Axel Christoffersson
Start: Januari, 2020.
Handledare: Professor Kent Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Biträdande handledare: CI Linus Andersson och TeknD Marcin Kozlowski, Avd f byggnadsmekanik, LTH samt CI Björn Lundin, Scanscot Technologies AB.
Examinator: Professor Per-Erik Austrell, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med Scanscot Technologies AB.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-5246 (oavsett slutgiltig titel).


Cross laminated timber elements with irregular geometries at out-of-plane loading conditions
Examensarbetare: Christopher Hast och Daniel Fatemi
Start: Januari, 2020.
Handledare: TeknD Henrik Danielsson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Examinator: Professor Erik Serrano, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-5245 (oavsett slutgiltig titel).


Dynamic response of cross laminated timber floors
Examensarbetare: Jacob Skoglund
Start: Januari, 2020.
Handledare: TeknD Peter Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Biträdande handledare: TeknD Henrik Danielsson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Examinator: Professor Erik Serrano, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-5244 (oavsett slutgiltig titel).


Verification of vibrations in a slender steel structure - Numerical and experimental analysis
Examensarbetare: Martin Aalto och Mehdi Saeed
Start: Februari, 2014.
Handledare: TeknD Kent Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH  och CI Carl Jonsson, Skanska AB, Malmö.
Examinator är Docent Per-Erik Austrell, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med Skanska AB, Malmö och Sweco Structures AB, Malmö.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-5199 (oavsett slutgiltig titel).


Undersökning av dämpning i plattrambroar genom mätning och modellering
Examensarbetare: Mikael Matz
Start: September, 2013.
Handledare: Docent Per-Erik Austrell, Avd f byggnadsmekanik, LTH och Tore Nilsson, Brosys AB, Malmö.
Examinator är TeknD Kent Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med Brosys AB, Malmö.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-5190 (oavsett slutgiltig titel).

Sidansvarig: Bo Zadig