lu.se

Byggnadsmekanik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Pågående arbeten

Om du är intresserad av att själv göra ett examensarbete vid Avd f byggnadsmekanik finns i vänstermenyn en länk med tips på några lediga och intressanta arbeten. 


Stabilisering av flerfamiljshus byggda av volymelement
Examensarbetare: Jönsson, Elin
Start: Mars, 2018.
Handledare: Professor Erik Serrano och TeknD Henrik Danielsson, Avd f byggnadsmekanik, LTH samt CI Refik Salievski, BoKlok / Skanska.
Examinator: Professor Per Johan Gusafsson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med BoKlok.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-5231 (oavsett slutgiltig titel).


Towards site-city effects on traffic-induced building variations
Examensarbetare: Johansson, Alfred
Start: Oktober, 2017.
Handledare: TeknD Peter Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Examinator: Professor Kent Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-5230 (oavsett slutgiltig titel).


Från anläggningsmodell till beräkningsmodell – En effektivisering av armeringsprocessen
Examensarbetare: Dahl, Tomas
Start: September, 20017.
Handledare: TeknL Vedad Alic, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Examinator: Professor Kent Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-5229 (oavsett slutgiltig titel).


Integrated structural analysis and design using graphic statics
Examensarbetare: Larsen, Erik
Start: ---.
Handledare: TeknL Vedad Alic och TeknL Daniel Åkesson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Examinator: Professor Kent Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-5218 (oavsett slutgiltig titel).


Verification of vibrations in a slender steel structure - Numerical and experimental analysis
Examensarbetare: Aalto, Martin och Saeed, Mehdi
Start: Februari, 2014.
Handledare: TeknD Kent Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH  och CI Carl Jonsson, Skanska AB, Malmö.
Examinator är Docent Per-Erik Austrell, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med Skanska AB, Malmö och Sweco Structures AB, Malmö.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-5199 (oavsett slutgiltig titel).


Undersökning av dämpning i plattrambroar genom mätning och modellering
Examensarbetare: Matz, Mikael
Start: September, 2013.
Handledare: Docent Per-Erik Austrell, Avd f byggnadsmekanik, LTH och Tore Nilsson, Brosys AB, Malmö.
Examinator är TeknD Kent Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med Brosys AB, Malmö.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-5190 (oavsett slutgiltig titel).

Sidansvarig: Bo Zadig