lu.se

Byggnadsmekanik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Pågående arbeten


The current use of CLT and implementation of new wood types in CLT
Examensarbetare: Axel Stolt och Dejan Reluskovski 
Start: Mars, 2018.
Handledare: TeknD Henrik Danielsson, Avd f byggnadsmekanik, LTH och TeknD Peter Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH | Sweco AB.
Examinator: Professor Erik Serrano, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med Sweco AB.
Arbetet kommer att ges ut i rapportform då arbetet slutförts.


Snölaster då och nu: En jämförelse och parameterstudie
Examensarbetare: Oscar Bengtsson och Adam Hultin
Start: Mars, 2016.
Handledare: Docent Susanne Heyden och TeknD Henrik Danielsson, Avd. f. byggnadsmekanik, LTH.
Examinator: Professor Ola Dahlblom, Avd. f. byggnadsmekanik, LTH.
Arbetet kommer att ges ut i rapportform då arbetet slutförts.

Sidansvarig: Bo Zadig