lu.se

Byggnadsmekanik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Pågående arbeten


Snölaster då och nu: En jämförelse och parameterstudie
Examensarbetare: Oscar Bengtsson och Adam Hultin
Start: Mars, 2016.
Handledare: Docent Susanne Heyden och TeknD Henrik Danielsson, Avd. f. byggnadsmekanik, LTH.
Examinator: Professor Ola Dahlblom, Avd. f. byggnadsmekanik, LTH.
Arbetet kommer att ges ut i rapportform då arbetet slutförts.

Sidansvarig: Bo Zadig