lu.se

Byggnadsmekanik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Pågående arbeten


Förtätning genom vertikal påbyggnad på befintliga hus
Examensarbetare: Christian Eborn och Filip Andersson
Start: Februari, 2019.
Handledare: Docent Susanne Heyden, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Examinator: Professor Ola Dahlblom, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med Sweco AB.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-4007 (oavsett slutgiltig titel).


Horisontell styvhet hos höga träkonstruktioner - Inverkan av placering och utformning av horisontalstabiliserande delar
Examensarbetare: Oliver Malmkvist och Philip Sjögren
Start: Februari, 2019.
Handledare: Docent Susanne Heyden, Avd f byggnadsmekanik, LTH och Jan Egerstedt, WSP.
Examinator: Professor Ola Dahlblom, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med WSP.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-4006 (oavsett slutgiltig titel).


KL-Trä – Optimering av tvärsnittsuppbyggnad
Examensarbetare: Rebecka Kvist och Lukas Ingvarsson
Start: Februari, 2019.
Handledare: Professor Erik Serrano, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Examinator: TeknD Henrik Danielsson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-4005 (oavsett slutgiltig titel).


Dimensioneringskrav för glas i bärande konstruktion
Examensarbetare: Hugo Jacobsson och Marcus Sjöberg
Start: Februari, 2019.
Handledare: Professor Kent Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Examinator: Docent Susanne Heyden, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-4004 (oavsett slutgiltig titel).

Sidansvarig: Bo Zadig