lu.se

Byggnadsmekanik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Pågående arbeten

Om du är intresserad av att själv göra ett examensarbete vid Avd f byggnadsmekanik finns i vänstermenyn en länk med tips på några lediga och intressanta arbeten. 


"Some deviations from linear dynamics due to more accurate damping models"
Examensarbetare: Sjöstrand, Jakob
Start: April, 20017.
Handledare: Professor Per-Erik Austrell, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Examinator: Professor Kent Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-5228 (oavsett slutgiltig titel).


"FE-analysis of fluid-structure interaction"
Examensarbetare: Karlsson, Hannes och Lindgren, Johan
Start:  Februari, 2017.
Handledare: CI Jan Stenvall, Avd f byggnadsmekanik, LTH och CI Henrik Engström, Saab Kockums AB.
Examinator: Professor Per-Erik Austrell, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med Saab Kockums AB.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-5227 (oavsett slutgiltig titel).


"Evaluation of seismic action in Sweden using the European Seismic Hazard Model"
Examensarbetare: Larsson, Erik och Magnusson, Lucas
Start:  Februari, 2017.
Handledare: Professor Per-Erik Austrell, Avd f byggnadsmekanik, LTH och CI Linus Andersson, Scanscot Technology AB.
Examinator: Professor Kent Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med Scanscot Technology AB.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-5226 (oavsett slutgiltig titel).


"Visualisering av tidsberoende sättningar i två dimensioner: Framtagning av ett visualiseringsverktyg, avsett för undervisning inom grundläggningsteknik, samt utveckling och tillägg av rutiner i CALFEM för Python"
Examensarbetare: Forsman, Karin
Start:  Januari, 2017.
Handledare: Professor Ola Dahlblom, Avd f byggnadsmekanik, LTH; TeknD Jonas Lindemann, Avd f byggnadsmekanik / Lunarc samt TeknD Erika Tudisco, Avd f geoteknik, LTH.
Examinator: Docent Susanne Heyden, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-5225 (oavsett slutgiltig titel).


"Effect of structural design on traffic-induced building vibrations"
Examensarbetare: Torndahl, Rickard och Svensson, Tobias
Start:  Januari, 2017.
Handledare: TeknD Peter Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Examinator: Professor Kent Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-5224 (oavsett slutgiltig titel).


"Byggnaders robusthet - FE metodik för undersökning av alternativa lastvägar"
Examensarbetare: Kjellman, Axel
Start:  Januari, 2017.
Handledare: Professor Kent Persson och TeknD Peter Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH samt CI Jesper Ahlquist, Sweco AB.
Examinator är Professor Per-Erik Austrell, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med Sweco AB.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-5223 (oavsett slutgiltig titel).


"FE analysis of cracking of a concrete arch dam due to seasonal temperature variations"
Examensarbetare: Pettersson, Fredrik och Hjalmarsson, Fredrik
Start:  Januari, 2017.
Handledare: Docent Susanne Heyden, Avd f byggnadsmekanik, LTH och TeknD Tomas Ekström, ÅF Division International.
Examinator är Professor Ola Dahlblom, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med ÅF Division International, Malmö.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-5222 (oavsett slutgiltig titel).


"Temperaturutveckling i härdande betongkonstruktioner"
Examensarbetare: Mac, John
Start:  December, 2016.
Handledare: Professor Ola Dahlblom, Avd f byggnadsmekanik, LTH;  TeknD Jonas Lindemann, Avd. f. byggnadsmekanik, LTH / Lunarc samt professor Lars Wadsö, Avd f byggnadsmaterial, LTH.
Examinator är Docent Susanne Heyden, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med Avd f byggnadsmaterial, LTH.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-5221 (oavsett slutgiltig titel).


"Numerical analysis and testing of connection in wind turbine rotor blade"
Examensarbetare: Ingmarsson, Albin
Start:  September, 2016.
Handledare: TeknD Peter Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Examinator är Professor Kent Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-5220 (oavsett slutgiltig titel).


"Verification of vibrations in a slender steel structure - Numerical and experimental analysis"
Examensarbetare: Aalto, Martin och Saeed, Mehdi
Start: Februari, 2014.
Handledare: TeknD Kent Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH  och CI Carl Jonsson, Skanska AB, Malmö.
Examinator är Docent Per-Erik Austrell, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med Skanska AB, Malmö och Sweco Structures AB, Malmö.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-5199 (oavsett slutgiltig titel).


"Undersökning av dämpning i plattrambroar genom mätning och modellering"
Examensarbetare: Matz, Mikael
Start: September, 2013.
Handledare: Docent Per-Erik Austrell, Avd f byggnadsmekanik, LTH och Tore Nilsson, Brosys AB, Malmö.
Examinator är TeknD Kent Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med Brosys AB, Malmö.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-5190 (oavsett slutgiltig titel).

Sidansvarig: Bo Zadig