lu.se

Byggnadsmekanik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Avslutade arbeten


"Gränslastberäkningar – Inkrementell formulering och gränslastteori"
Report TVSM-6002
Arbetet utförs av:
Karin Forsman
Handledare: TeknD Susanne Heyden och professor Ola Dahlblom, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Examinator är Docent Per-Erik Austrell, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Arbetet kommer att presenterades den 29 maj, 2015.


"Dynamisk programvara för visualisering av vridna prismatiska balkar med öppna, tunnväggiga tvärsnitt""
Report TVSM-6001
Arbetet utfört av:
 David Kinsella
Handledare: TeknD Jonas Lindemann, Avd f byggnadsmekanik, LTH  /LUNARC.
Examinator är Professor Per Johan Gustafsson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Arbetet presenterades den 28 oktober, 2014.

Sidansvarig: Bo Zadig