lu.se

Byggnadsmekanik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Nedlagda kurser

Du som har läst en kurs tidigare som inte längre ges kan här hitta information om vilken ny kurs som har ersatt den gamla och vem du skall vända dig till om du vill tentera.

VSM101 Mekanik: Nedlagd och ersätts av VSMA01. Kontakta kursansvarig om du vill tentera.

VSM141 Byggnadsmekanik: Nedlagd och ersätts av VSMA05. Kontakta kursansvarig om du vill tentera.

VSM131 Material form och kraft: Kursen är nedlagd. Kontakta Kent Persson för mer information.

VSM150 Teknisk modellering Bärverksanalys: Nedlagd och ersätts av VSMF05.

VSM091 Balkteori: Nedlagd och ersatt av VSMF15. Kontakta kursansvarig om du vill tentera.

VSM040 Finita elementmetoden: Nedlagd och ersatt av VSMN25 och VSMN30. Kontakta kursansvarig om du vill tentera.

VSM045 Teknisk-vetenskapliga beräkningar: Nedlagd och ersatt av VSMN10. Kontakta kursansvarig om du vill tentera.

VSM051 Strukturdynamik: Nedlagd och ersätts av VSMN10. Kontakta kursansvarig om du vill tentera.

VSM032 Programutveckling för tekniska tillämpningar: Nedlagd och ersätts av VSMN20. Kontakta kursansvarig om du vill tentera.

AFO280 Integrerad design Konstruktion - Arkitektur: Nedlagd och ersätts av VSMN15. Kontakta kursansvarig om du vill tentera.

VGT021 Grundläggningsteknik: Nedlagd och ersatt av VGTF01. Kontakta kursansvarig om du vill tentera.

VSMN01 Examensarbetesmetodik: Kursen är nedlagd. Kontakta Susanne Heyden för information.

Sidansvarig: ---