lu.se

Byggnadsmekanik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

VSMA25 och VSMA15 Mekanik

Kursprogram

Översättning uppgiftsnummer 2:a vs 3:e upplagan

Samtliga övningsuppgifter (mod 8/5-18) som refererar till den gamla upplagan (utom svängningar i kap. 6) finns här.

Uppgifter svängningar finns här. (nytt 8/5-18)

Möte med studeranderepresentanter och lärare 2018 - anteckningar

Anteckningar från mötet finns här.

Anonymkoder 2017

Vid tentamen behöver ni era anonymkoder som skall skrivas på omslaget till tentamenspapperen. För att få reda på koden:

Gå in på "Mina kurser" med länken:   https://kurser.lth.se/minakurser/ 

Möte med studeranderepresentanter 2016

De schemalagda övningstillfällena för V hade dålig beläggning 2016. En övningsgrupp för V lades därför ner och salarna avbokades.  Under 2017 har vi därför bara två övningsgrupper för V.

Förändringar i kursen VT16

Avsnitten om remfriktion 4.1c) och sned stöt 10.2c) utgår ur kursen. Det påverkar uppgifterna 4.37, 10.43 och 10.49 som stryks ur övningsplanen i kursprogrammet. I stället tillkommer odämpad svängningsrörelse i avsnitt 6.4a) och delar av 6.4c). Övningarna till de senare avsnitten finns i kursprogrammet.

Föreläsningsanteckningar

Introduktion: Fp1, Fp2, Fp3 , Fp4Fp5

Statik: Fp6Fp7, Fp8, Fp9, Fp10

Partikeldynamik: Fp11, Fp12Fp13, Fp14 , Fp15 , Fp16 , Fp17

Stelkroppsdynamik: Fp18, Fp19 , Fp20, Ex Hjul lösning, Fp21

Sammanfattning: Fp22

Övningar

Ledningar till vissa övningsuppgifter ges nedan under Extra kursmaterial. Där finns även några lösningar för uppgifter som handlar om svängningar.

Extra kursmaterial

Extra friläggningsövning med svar för att träna på att avgränsa och sätta ut verkande krafter i olika situationer inom statiken (önskemål från studeranderepresentanterna).

Extra inlagd statikövning med lösning.

Krafter - extrakompendiet, Uppgifter till Krafter

Errata till kursboken (2:a upplagan)

Ledningar till övningsuppgifter i kursprogrammet (uppdaterade 7/4-15):

Kap. 1, Kap. 2, Kap. 3, Kap. 4, Kap. 5,

Kap. 6, Kap. 8, Kap. 9, Kap. 10, Kap AI

Svängningar: Lösningar till övnings uppg. 6.172 och 6.199 samt utredning om serie- och parallellkopplade fjädrar (ledning 6.166).

Författarnas ledningar kursboken Studentlitteratur. (mod 16/5-18)

Formelsamling

I samråd med studerande-representanterna har vi beslutat att man får ha med en egenhändigt skriven formelsamling till tentamen-problemdelen. Den skall inte innehålla lösta exempel och omfatta högst tre sidor.

Förberedande teorifrågor 2019

Här ges ett antal föreläsningsförberedande sammanfattningar och tillhörande teorifrågor om nyckelbegrepp i kursen. Tanken är att du skall gå igenom aktuella begrepp innan respektive föreläsningspass. Kopplat till varje begrepp finns några frågor av samma typ som i teoritentamen, dvs man skall bedöma påståenden. Frågorna ger maximalt 3 bonuspoäng att lägga till resultatet på ordinarie tentamen.

Det finns en tidsgräns för svaren (annars blir det inte förberedande). Senast en timme före aktuell föreläsning skall svaren vara inlämnade. 

Svaren lämnas via nedanstående länk som finns efter sammanfattningarna.

Bonuspoängen delas ut beroende på hur många procent av maxpoängen på teorifrågorna du får totalt; 30% => 1 bonuspoäng, 50% => 2 bonuspoäng, 70% => 3 bonuspoäng.

Ni får gärna samarbeta kring frågorna men svaren skall lämnas individuellt.

Sammanfattningar av begrepp:

Fp3 Friläggning, Jämvikt

Fp4 PartikelRätlinjig rörelse

Fp5 Accelerationslagen

Fp6 KraftvektornMomentvektorn 

Fp7 Jämvikt 3D

Fp8 Resultantsystem,

Fp9 Tyngdpunkt

Fp10 Friktion

Fp11 Plan rörelse,

Fp12 Accelerationslagen 2D 

Fp13 Svängningar

Fp14 Arbete och energi,

Fp15 Energisatsen

Fp16 Impulslagen

Fp17 Stötförlopp

Fp18 Stelkroppsdynamik intro

Fp19 Rotation kring fix axel  , 

Fp20 Ingen sammanfattning eller frågor

Fp21 Plan stelkroppskinetik

Frågor inför Fp11 skall besvaras senast måndag 6/5 -19 kl 12.15:

Här svarar Bi

Här svarar V

Sidansvarig: Per-Erik Austrell

Kursinformation

Antal poäng:  7,5 hp
Läsperiod:  4
Obligatorisk för:  Bi1, V1

Ansvarig lärare:
Per-Erik Austrell