lu.se

Byggnadsmekanik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

VSMA25 och VSMA15 Mekanik

Kursprogram

Här finns kursprogram 2020 (mod. 10/3-20) men se även vad som gäller med nya förutsättningar VT20 under Inspelade föreläsningar och Övningar nedan.

Omtenta och ordinarie tenta (mod 9/4-20)

Här är en exempeltenta inför omtentamen den 17/4.  Ytterligare instruktioner kring genomförandet kommer att läggas ut efter påskhelgen här på hemsidan. OBSERVERA att ni som går kursen nu och inte har tenterat tidigare kan inte (enligt beslut av studierektor) delta i omtentan.

Upplägget inför ordinarie tenta är ännu inte klart.

Utvärdering av första veckans distansundervisning

Här är era enkätsvar med kommentarer. Som ett resultat av era synpunkter kommer vi att  komplettera Canvas med Facebook-grupper inom de fyra övningsgrupperna. Men ni behöver ändå sätta upp er på en av de fyra grupperna i Canvas.

Inspelade föreläsningar

Här finns föreläsningspassen i videoformat: 

Föreläsningspass 1 (Fp1): Mekanik introMek intro fortsKraft 2DMoment 2D

Föreläsningspass 2 (Fp2): KursuppläggUpplägg fortsJämvikt intro   

Föreläsningspass 3 (Fp3): Jämvikt forts.ReaktionskrafterExempelSammanf. o kraftsyst.

Föreläsningspass 4 (Fp4): Dynamik introHastighet och acc.Ex U BoltAlternativ acc.

Föreläsningspass 5 (Fp5): Kinematik fortsAcc lagen introAcc lagen forts 

Föreläsningspass 6 (Fp 6): Intro 3D, Kraft 3D, Moment 3D intro, Moment 3D forts

Föreläsningspass 7 (Fp 7): Jmv 3D intro, Ex jmv 3D, Reaktion 3D, Kraftsyst 3D, Typ av jmv

Föreläsningspass 8 (Fp 8): Reduktion intro, Reduktion forts, Ex Pelare

Föreläsningspass 9 (Fp 9): TP intro, TP forts, TP samans

Föreläsningspass 10 (Fp 10): Frikt intro, Frikt Ex, Frikt forts

Föreläsningspass 11 (Fp 11): dyn intro, xy koord, nat koord hast, nat koord acc

Föreläsningspass 12 (Fp 12): kinem 2D forts, acc lagen 2D, NII 2D forts 

Föreläsningspass 13 (Fp 13): svängningar intro, fri svängning, påtvingad svängning

Föreläsningspass 14 (Fp 14): energi intro, potentiell energi, energilagen

Föreläsningspass 15 (Fp 15): Energilagen forts, Energi ex, Effekt mm

Föreläsningspass 16 (Fp 16): impuls intro, impuls ex, stöt intro

Föreläsningspass 17 (Fp 17): bevarande, stöttal, stöttal ex

Föreläsningspass 18 (Fp 18): stel dyn intro, stel rörelse intro, stel rot intro, stel rot forts

Föreläsningspass 19 (Fp19): fix axel intro, tröghetsmom, energi fix axel

Föreläsningsanteckningar

Introduktion: Fp1, Fp2, Fp3, Fp4, Fp5 (mod 30/3-20) 

Statik (mod 8/4-20): Fp6, Fp7, Fp8, Fp9, Fp10

Partikeldynamik (mod 14/5-20): Fp11, Fp 12, Fp 13, Fp 14, Fp 15, Fp 16, Fp 17

Stelkroppsdynamik: Fp18, Fp19 , Fp20, Ex Hjul lösning, Fp21

Sammanfattning: Fp22

Inspelade seminarier

Seminarierna läggs upp här som videoklipp för varje uppgift. 

Seminariepass 1 (Sp1): Uppgift 1aUppgift 1bUppgift 2Uppgift 3Uppgift 4

Seminariepass 2 (Sp2): Uppgift 1Uppgift 2Uppgift 3aUppgift 3bUppgift 3c

Seminariepass 3 (Sp3): Uppgift 1Uppgift 2Uppgift 3 del 1Uppgift 3 del 2

Seminariepass 4 (Sp4): Uppgift 1Uppgift 2Uppgift 3Uppgift 4

Seminariepass 5 (Sp5): Uppg 1, Uppg 2, Uppg 3, Uppg 4

Seminariepass 6 (Sp6): Uppg 1, Uppg 2, Uppg 3

Seminariepass 7 (Sp7): Uppg 1, Uppg 2, Uppg 3

Seminariepass 8 (Sp 8): Uppg 1, Uppg 2, Uppg 3

Seminariepass 9 (Sp 9): Uppg 1, Uppg 2, Uppg 3

Seminariepass 10 (Sp 10): Uppg 1, Uppg 2, Uppg 3

Seminariepass 11 (Sp 11): Uppg 1, Uppg 2, Uppg 3

Seminariepass 12 (Sp 12): Uppg 1, Uppg 2, Uppg 3, Uppg 4

Seminariepass 13 (Sp 13): Uppg 1, Uppg 2, Uppg 3

Seminariepass 14 (Sp 14): Uppg 1, Uppg 2, Uppg 3

Seminariepass 15 (Sp 15): Uppg 1, Uppg 2, Uppg 3

Seminariepass 16 (Sp 16): Uppg 1, Uppg 2, Uppg 3

Seminariepass 17 (Sp 17): Uppg 1, Uppg 2, Uppg 3

Seminariepass 18 (Sp 18): Uppg 1, Uppg 2, Uppg 3

Seminariepass 19 (Sp 19): Uppg 1, Uppg 2, Uppg 3

Seminarieuppgifter

Övningar 2020

Övningarna i Corona-tider får också skötas digitalt via en Chatt. Läs mer om detta här.

Första övningstillfället utnyttjades nästan inte alls. Gå in i Canvas och sätt upp er i någon av de fyra grupperna!

Uppgifter till avsnittet om svängningar som ersätter kursbokens uppgifter finns här. Där finns även en sida med svar och ledningar.

Ledningar till vissa övningsuppgifter ges nedan under Extra kursmaterial. Där finns även några lösningar för uppgifter som handlar om svängningar.

Extra kursmaterial

Extra friläggningsövning med svar för att träna på att avgränsa och sätta ut verkande krafter i olika situationer inom statiken (önskemål från studeranderepresentanterna).

Extra inlagd statikövning med lösning.

Krafter - extrakompendiet, Uppgifter till Krafter

Errata till kursboken (2:a upplagan)

Ledningar till övningsuppgifter i kursprogrammet (uppdaterade 7/4-15):

Kap. 1, Kap. 2, Kap. 3, Kap. 4, Kap. 5,

Kap. 6, Kap. 8, Kap. 9, Kap. 10, Kap AI

Författarnas ledningar kursboken Studentlitteratur. (mod 5/5-20)

Extra Svängningar: Lösningar till övnings uppg. 6.172 och 6.199 samt utredning om serie- och parallellkopplade fjädrar (ledning 6.166).

Formelsamling

I samråd med studerande-representanterna har vi beslutat att man får ha med en egenhändigt skriven formelsamling till tentamen-problemdelen. Den skall inte innehålla lösta exempel och omfatta högst tre sidor.

Förberedande teorifrågor 2020

Här ges ett antal föreläsningsförberedande sammanfattningar och tillhörande teorifrågor om nyckelbegrepp i kursen. Tanken är att du skall gå igenom aktuella begrepp innan respektive föreläsningspass. Kopplat till varje begrepp finns några frågor av samma typ som i teoritentamen, dvs man skall bedöma påståenden. Frågorna ger maximalt 3 bonuspoäng att lägga till resultatet på ordinarie tentamen.

Det finns en tidsgräns för svaren (annars blir det inte förberedande). Senast en timme före aktuell föreläsning skall svaren vara inlämnade. 

Svaren lämnas via nedanstående länk som finns efter sammanfattningarna.

Bonuspoängen delas ut beroende på hur många procent av maxpoängen på teorifrågorna du får totalt; 30% => 1 bonuspoäng, 50% => 2 bonuspoäng, 70% => 3 bonuspoäng.

Ni får gärna samarbeta kring frågorna men svaren skall lämnas individuellt.

Sammanfattningar av begrepp:

Fp3 Friläggning, Jämvikt

Fp4 PartikelRätlinjig rörelse

Fp5 Accelerationslagen

Fp6 KraftvektornMomentvektorn 

Fp7 Jämvikt 3D

Fp8 Resultantsystem,

Fp9 Tyngdpunkt

Fp10 Friktion

Fp11 Plan rörelse,

Fp12 Accelerationslagen 2D 

Fp13 Svängningar

Fp14 Arbete och energi,

Fp15 Energisatsen

Fp16 Impulslagen

Fp17 Stötförlopp

Fp18 Stelkroppsdynamik intro

Fp19 Rotation kring fix axel  , 

Fp20 Ingen sammanfattning eller frågor

Fp21 Plan stelkroppskinetik

Frågor inför Fp 21 skall besvaras senast fredag 29/5 -20 kl  7.15:

Här svarar Bi

Här svarar V

Översättning uppgiftsnummer 2:a vs 3:e upplagan

Samtliga övningsuppgifter (mod 8/5-18) som refererar till den gamla upplagan (utom svängningar i kap. 6) finns här. Gamla uppgifter svängningar finns här. Nya separata uppgifter avseende Svängningar finns under Övningar ovan.

Sidansvarig: Per-Erik Austrell

Kursinformation

Antal poäng:  7,5 hp
Läsperiod:  4
Obligatorisk för:  Bi1, V1

Ansvarig lärare:
Per-Erik Austrell