lu.se

Byggnadsmekanik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

VSMF05 Teknisk modellering Bärverksanalys

Användarinloggning

Fyll i ditt användarnamn och lösenord för att logga in på webbplatsen:
Logga in

Kursmaterial

Kursprogram 2019

Föreläsningsanteckningar

Formelsamling

Laboration

Typtentamen

Tentamensresultat

Rättelser och komplettering

Programvara

Pedagogiskt stöd

Studenter som har fått beslut om pedagogiskt stöd anmodas att kontakta kursansvarig senast tre veckor före tentamen.

Formelsamling på tentamen

Formelsamlingen som finns på kursens webbsida är tillåtet hjälpmedel på tentamen. Studenten förutsätts skriva ut ett exemplar och ta med. För att det inte ska kunna uppstå några gränsdragningsproblem om man har lagt till information eller inte ska formelsamlingen vara helt ren.

Kurslitteratur

Dahlblom O och Olsson K-G: Strukturmekanik – modellering och analys av ramar och fackverk. Andra upplagan. Studentlitteratur AB, Lund 2015, ISBN: 9789144107868.


Det går utmärkt att använda den första upplagan av boken (Lund 2010, ISBN: 9789144068947). I den andra upplagan har några mindre omformuleringar gjorts, fel korrigerats och någon övningsuppgift lagts till. I enstaka fall har numrering av övningsuppgifter och ekvationer ändrats. I de fall uppgifternas numrering har ändrats framgår detta av kursprogrammet. Tillagd övningsuppgift och rättelselista finns på kursens webbsida.

Kommentar till facit för uppgift 4-8

Den förskjutningsfigur som visas för deluppgift f) illustrerar beräknade nodförskjutningar. Mellan noderna är lösningen till den homogena ekvationen (v_h) utritad. Den figur man får med hjälp av funktionen dispbeam2 i CALFEM illustrerar den totala lösningen (v), dvs summan av lösningen till den homogena ekvationen (v_h) och partikulärlösningen (v_p). Vid noderna ger detta samma värden, men mellan noderna blir värdena annorlunda.

 

 

Sidansvarig: Ola Dahlblom

Kursinformation

Antal poäng:  7,5 hp
Läsperiod:  3
Alternativobligatorisk för:  V3
Valfri för:  M4

Ansvarig lärare:
Ola Dahlblom