lu.se

Byggnadsmekanik

Lunds Tekniska Högskola

Kursinformation

Antal poäng:  7,5 hp
Läsperiod:  1
Obligatorisk för:  Pi4-bs, Pi4-bem
Valfri för:  MWLU2, V5-vr, V4-at, V4-ko, W5-vr

Ansvarig lärare:
Kent Persson