lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Fluid-strukturinteraktion

En gren av beräkningsmekaniken handlar om att studera hur en strukturs svängningar samverkar med omgivande fluider, t ex hos vatten som strömmar i rör, hos luft som svänger med en vägg och orsakar ljudtransmission eller vinden som strömmar runt en flygplansvinge.

Sidansvarig: Bo Zadig