Skip to main content

Fluid-strukturinteraktion

En gren av beräkningsmekaniken handlar om att studera hur en strukturs svängningar samverkar med omgivande fluider, t ex hos vatten som strömmar i rör, hos luft som svänger med en vägg och orsakar ljudtransmission eller vinden som strömmar runt en flygplansvinge.

Page Manager: susanne.heyden@construction.lth.se | 2023-06-19