lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Vibrationer i byggd miljö

 

Arbetet som bedrivs av forskningsgruppen vid avdelningen för Byggnadsmekanik inom Vibrationer i byggd miljö motiveras av behovet av att förstå fysiska fenomen och önskan att utveckla ingenjörsmässiga lösningar till vibrationsproblem som påverkar intressenter i den byggda miljön. De forskningsfrågeställningar som vi fokuserar på kräver en synergi av fysiska mätningar och/eller datorsimuleringar baserade på tillämpad mekanik och tillämpad matematik.

Tillämpningar

Vår forskningar kan appliceras på flertalet olika vibrationsproblem inom vår byggda miljö. Nedan har vi presenterat utdrag från vårt arbete:

Under konstruktionen av The MAX IV Laboratory i Lund gjorde vi stora insatser som möjliggjorde att en forskningsanläggning uppnådde de extrema vibrationskrav som var satta. Vi utvecklade beräkningsmodeller och vi kunde föreslå viktiga ingenjörslösningar som användes.

Vi har lett flertalet stora forskningsprojekt där vi siktar på att möjliggöra hållbara förtätade samhällen. För att uppnå detta behöver hälsan vara i fokus där analyser av vibrationer och buller är viktiga på grund av deras negativa inverkan på människors hälsa. Inom projektet utvecklar vi metoder som involverar både mätningar och beräkningar för prediktion av vibrationer i byggnader från spårtrafik. Typiska exempel på användningsområden för metoderna är vid byggnation av bostäder nära befintliga sträckningar av spårtrafik, likväl som byggnation av nya sträckningar nära befintlig bebyggelse. Under de senaste åren har vi haft ett särskilt fokus på flervåningshus i trä.

Kontakt och ytterligare information

För ytterligare information om detta forskningsområde, vänligen kontakta:

TeknDr Peter Persson, peter.persson@construction.lth.se, +46 46 222 8353

Professor Kent Persson, kent.persson@construction.lth.se, +46 46 222 8152

Utvalda publikationer

Effects of modeling strategies for a slab track on predicted ground vibrations
Jens Malmborg, Peter Persson, Kent Persson
Soil Dynamics and Earthquake Engineering 136:106254, 2020.

Predicting vibroacoustic performance of thin-walled lightweight structures during conceptual design
Peter Persson, Ola Flodén, Björn Pedersen
Finite Elements in Analysis and Design 169:103342, 2020.

Effect of material parameter variability on vibroacoustic response in wood floors
Peter Persson, Ola Flodén
Applied Acoustics 146:38–49, 2019.

A multi-level model correlation approach for low-frequency vibration transmission in wood structures
Ola Flodén, Kent Persson, Göran Sandberg
Engineering Structures 157:27–41, 2018.

Reduced order modelling of elastomeric vibration isolators in dynamic substructuring
Ola Flodén, Kent Persson, Göran Sandberg
Engineering Structures 155:102114, 2018.

Numerical study on reducing building vibrations by foundation improvement
Peter Persson, Kent Persson, Göran Sandberg
Engineering Structures 124:361–375, 2016.

Numerical study of reduction in ground vibrations by using barriers
Peter Persson, Kent Persson, Göran Sandberg.
Engineering Structures 115:18–27, 2016.

The effect of modelling acoustic media in cavities of lightweight building structures on the transmission of structural vibrations
Ola Flodén, Juan Negreira, Kent Persson, Göran Sandberg
Engineering Structures 83: 7–16, 2015.

Reduction in ground vibrations by using shaped landscapes
Peter Persson, Kent Persson, Göran Sandberg
Soil Dynamics and Earthquake Engineering 31;60:31–43, 2014.

Reduction methods for the dynamic analysis of substructure models of lightweight building structures
Ola Flodén, Kent Persson, Göran Sandberg
Computers & Structures 138: 49–61, 2014.

Sidansvarig: Bo Zadig