lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Exjobbspresentation 15 juni (Civilingenjör)

Evaluation of a testing method for shear stiffness properties for cross laminated timber

Examensarbete utfört av Calle Lind

Tid:  Onsdagen den 15 juni, kl 10.30.
Plats: Konferensrummet, 5:e vån. i V-huset, John Ericssons väg 1, Lund.

Opponent: Erik Lundin.
Handledare: TeknD Henrik Danielsson, Avd f byggnadsmeknik, LTH.
Biträdande handledare: TeknL Andreas Gustafsson (WSP Sverige AB) och CI Daniel Anderson (Södra)

Examinator: Professor Erik Serrano, Avd f byggnadsmekanik, LTH.

Presentationen kommer även sändas via Zoom.

Välkomna!

Sidansvarig: Bo Zadig