lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Exjobbspresentation 6 februari (Civilingenjör)

Analysis of Footbridge Comfort Vibrations - A Parametric Study

Examensarbete utfört av Niklas Thuresson och Henrik Ruuth


Tid: Måndagen den 6 februari, kl 10.15.
Plats: Konferensrummet, 5:e vån. i V-huset, John Ericssons väg 1, Lund.

Opponenter: Annie Bohman och André Wirthig.
Handledare: Professor Kent Persson, Avd f byggnadsmeknik, LTH och och CI Karsten Lyby, Sweco AB.
Examinator: Professor Per-Erik Austrell, Avd f byggnadsmekanik, LTH.

Arbetet har utförts i samarbete med Sweco AB.

Välkomna!

Sidansvarig: Bo Zadig