lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Nyhetsarkiv 2020

 

18 DECEMBER  Licentiatseminarium

KARIN FORSMAN presenterar sin licentiatavhandling

Fracture behaviour of acetylated wood – Material characterisation and dowel-type connections

Presentationen äger rum fredagen den 18 december, kl 10.15 i rum E:1406 (max totalt 8 personer) och kommer också att sändas via Zoom.

Digital kopia av avhandlingen och länk till Zoom-mötet efter förfrågan via e-post till erik.serrano@construction.lth.se

Diskussionsledare: Biträdande professor Robert Jockwer, Chalmers.
Examinator: Professor Ola Dahlblom, Avd för byggnadsmekanik, LTH.


9 DECEMBER  Ny licentiatavhandling (TVSM-3081)

Fracture behaviour of acetylated wood – Material characterisation and dowel-type connections

av KARIN FORSMAN


30 NOVEMBER Exjobbspresentation (Civilingenjör)

MARCUS JOHANSSON presenterar sitt examensarbete

Modeling of moisture-induced deformations and stresses in cross-laminated timber and timber-concrete composite floors

Presentationen äger rum måndagen den 30 november kl 15.15 via Zoom:
LU Zoom meeting:  (https://lu-se.zoom.us/j/66741260522)
Meeting ID: 667 4126 0522

Opponent: Gustaf Olausson.
Examinator: TeknD Henrik Danielsson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Handledare: Professor Erik Serrano, Avd f byggnadsmekanik, LTH.

Presentationen genomförs på svenska.


11 JUNI Exjobbspresentation (Civilingenjör)

JACOB SKOGLUND presenterar sitt examensarbete

https://lu-se.zoom.us/j/67353347384Dynamic response of cross-laminated-timber floors subject to internal loads

Presentationen ägde rum torsdagen den 11 juni kl 13.30 via Zoom:
LU Zoom meeting: https://lu-se.zoom.us/j/67353347384
Meeting ID: 673 5334 7384

Opponent: Marcus Johansson.
Examinator: Professor Erik Serrano, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Handledare: TeknD Peter Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Biträdande handledare: TeknD Henrik Danielsson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.


4 JUNI Exjobbspresentation (Civilingenjör)

JENS BERGENUDD presenterade sitt examensarbete

Refined model for calculating the dynamic amplification factor for road bridges

Presentationen ägde rum torsdagen den 4 juni kl 13.00 via Zoom:
LU Zoom meeting: https://lu-se.zoom.us/j/66475664594
Meeting ID: 664 7566 4594

Opponenter: Jakob Skoglund och Semir Caban.
Examinator: Professor Per-Erik Austrell, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Handledare: Professor Kent Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Biträdande handledare: TeknD Christoffer Svedholm, ELU Konsult AB.
I samarbete med ELU Konsult AB.


4 JUNI Exjobbspresentation (Högskoleingenjör)

GABRIEL JOHANSSON och DANIEL STENBERG presenterade sitt examensarbete

Överslagsdimensionering av plattrambroar – Optimering av produktionskostnad och miljöbelastning

Presentation ägde rum torsdagen den 4 maj kl 10.30, via Zoom:
LU Zoom meeting: https://lu-se.zoom.us/j/68225782778

You can also join the meeting by entering the following information
in the Join a meeting dialogue or in the Zoom app:
Meeting ID: 682 2578 2778

Examinator: Professor Ola Dahlblom, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Handledare: Docent Susanne Heyden, Avd f byggnadsmekanik, LTH och CI Bedri Sallova, Atkins Sverige AB.
I samarbete med Atkins Sverige AB.


4 JUNI Exjobbspresentation (Civilingenjör)

ERIK TUNLID och JOEL VÄRELÄ presenterade sitt examensarbete

Experimental Characterization and Computational Dynamic Modelling of a Violin - Analyzing the effects of creep and string tension

Presentationen ägde rum torsdagen den 4 juni kl 10.00 via Zoom:
LU Zoom meeting: https://lu-se.zoom.us/j/64380351204
Meeting ID: 643 8035 1204

Opponenter: Ernest Björklund och Axel Christoffersson.
Examinator: Professor Per-Erik Austrell, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Handledare: Professor Kent Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med Robert Zuger.


29 MAJ Exjobbspresentation (Civilingenjör)

ERNEST BJÖRKLUND och AXEL CHRISTOFFERSSON presenterade sitt examensarbete

Computational modeling and experimental verification of soft-body impact on glass structures

Presentation ägde rum fredagen den 29 maj kl 10.00, via Zoom:
LU Zoom meeting: lu-se.zoom.us/j/66025484350

You can also join the meeting by entering the following information
in the Join a meeting dialogue or in the Zoom app:
Meeting ID: 660 2548 4350

Opponenter: Erik Tunlid och Joel Värelä.
Examinator: Professor Per-Erik Austrell, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Handledare: Handledare: Professor Kent Persson, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Biträdande handledare: CI Linus Andersson, Avd f byggnadsmekanik, LTH och CI Björn Lundin, Scanscot Technologies AB.
I samarbete med Scanscot Technologies AB.


28 MAJ Exjobbspresentation (Civilingenjör)

CHRISTOPHER HAST och DANIEL FATEMI presenterade sitt examensarbete

Cross laminated timber elements with irregular geometries at out-of-plane loading conditions

Presentationen ägde rum torsdagen den 28 maj kl 08.15 via Zoom:
LU Zoom meeting: https://lu-se.zoom.us/j/7311926987
Meeting ID: 731 192 6987

Opponenter: Albin Forsberg och Filip Farbäck.
Examinator: Professor Erik Serrano, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Handledare: TeknD Henrik Danielsson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.


13 MARS  Licentiatseminarium

JENS MALMBORG presenterade sin licentiatavhandling

Numerical modeling of train-induced ground vibrations

Presentationen äger rum fredagen den 13 mars, kl 13.00 i sal V:D i V-huset, Lunds Tekniska Högskola, John Ericssons väg 1, Lund.

Diskussionsledare: Jens Nielsen, Forskningsprofessor, Chalmers.
Examinator: Professor Per-Erik Austrell, Avd för byggnadsmekanik, LTH.


5 MARS

BROPROVNING 2020

Redovisning av laboration Teknisk Modellering: Bärverksanalys VSMF05

© Foto: Ola Dahlblom


21 FEBRUARI  Ny licentiatavhandling (TVSM-3080)

Numerical modeling of train-induced ground vibrations 

av JENS MALMBORG


17 FEBRUARI Exjobbspresentation (Civilingenjör)

NIKOLA TOSOVIC presenterade sitt examensarbete

Stabilitet i takkonstruktion av TRP-plåt

Presentationen ägde rum måndagen den 17 februari kl 10.15 i Byggnadsmekaniks konferensrum, 5:e våningen, Lunds tekniska högskola, John Ericssons väg 1, Lund.

Opponent: Jacob Skoglund
Examinator: TeknD Henrik Danielsson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Handledare: Professor Erik Serrano, Avd f byggnadsmekanik, LTH och Arash Roohbakhsh, Ramböll.
Arbetet är genomfört i samverkan med Ramböll, Malmö.

Sidansvarig: Bo Zadig