lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Nyhetsarkiv 2021

 

29 SEPTEMBER Exjobbspresentation (Civilingenjör)

GUSTAF OLAUSSON presenterar sitt examensarbete

Shear stiffness of cross laminated timber diaphragms – A study of the influence of connection and member stiffness

Presentationen äger rum onsdagen den 29 september, kl 10.15 via Zoom:
LU Zoom meeting: https://lu-se.zoom.us/j/7311926987
Meeting ID: 731 192 6987

Opponent: Mattias Eriksson och Anton Lundquist.
Handledare: TeknD Henrik Danielsson, Avd f byggnadsmekanik, LTH och Docent Eva Frühwald Hansson, Avd f konstruktionsteknik, LTH.
Examinator: Professor Erik Serrano, Avd f byggnadsmekanik, LTH.


1 SEPTEMBER Exjobbspresentation (Civilingenjör)

KARL ERIKSSON presenterade sitt examensarbete

CALFEM Geometry Editor - Implementing an interactive geometry editor for CALFEM

Presentationen äger rum onsdagen den 1 september, kl 10.15 via Zoom:
LU Zoom meeting: https://lu-se.zoom.us/j/66082365025?pwd=bW0xaXVtcFZNMUgzL1V5OWc2VEo0UT09

Opponent: Kara Åmerbilly.
Handledare: TeknL Karin Forsman, Avd f byggnadsmekanik, LTH och TeknD Jonas Lindemann, Avd f byggnadsmekanik, LTH | Lunarc.
Examinator: Professor Ola Dahlblom, Avd f byggnadsmekanik, LTH.


16 JUNI  Licentiatseminarium

LINUS ANDERSSON presenterade sin licentiatavhandling

Reduced order modeling in structural dynamics - Consideration of local nonlinearities

Presentationen ägde rum onsdagen den 16 juni, kl 10.00 och kommer att sändas via Zoom.
Länk fås genom att kontakta institutionen (kent.persson@construction.lth.se)

Diskussionsledare: Docent Andreas Linderholt, Linnéuniversitetet, Växjö.
Examinator: Professor Ola Dahlblom, Avd för byggnadsmekanik, LTH.


11 JUNI Exjobbspresentation (Civilingenjör)

AYA KARIM och JESPER BRINDHAG presenterade sitt examensarbete

Structure-acoustic interaction between vehicle floor panels and carpets

Presentationen ägde rum fredagen den 11 juni, kl 09.15 via Zoom:
LU Zoom meeting: https://lu-se.zoom.us/j/69682124231  

Opponenter: Anton Andersson, Johannes Jonsson och Karl Eriksson.
Handledare: Biträdande universitetslektor Ola Flodén, Avd f byggnadsmekanik, LTH och CI Lilly Ma, Volvo Cars.
Examinator: Universitetslektor Peter Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.


3 JUNI Exjobbspresentation (Civilingenjör)

ANTON ANDERSSON & JOHANNES JONSSON presenterade sitt examensarbete

Modelling and simulation of vibratory driven sheet piles - Development of a stop criterion

Presentationen ägde rum torsdagen den 3 juni, via Zoom:
LU Zoom meeting: https://  

Handledare: Professor Per-Erik Austrell, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Biträdande handledare: Professor Kent Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH; TeknD Erika Tudisco, Geoteknik, LTH samt TeknD Kenneth Viking, Trafikverket.
Examinator: Docent Peter Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.


3 JUNI Exjobbspresentation (Civilingenjör)

PHILIP CARLSSON presenterade sitt examensarbete

Balancing of vibroacoustic performance and embodied energy in lightweight buildings

Presentationen ägde rum torsdagen den 3 juni, kl 09.15 via Zoom:
LU Zoom meeting: https://lu-se.zoom.us/j/61051558588  

Opponenter: Aya Karim och Jesper Brindhag.
Handledare: Biträdande universitetslektor Ola Flodén, Avd f byggnadsmekanik, LTH och Biträdande universitetslektor Rikard Sundling, Avd f byggproduktion, LTH.
Examinator: Universitetslektor Peter Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.


1 JUNI Exjobbspresentation (Civilingenjör)

EMIL NILSSON presenterade sitt examensarbete

Characterisation of cross laminated timber properties

Presentationen ägde rum tisdagen den 1 juni, kl 08.15 via Zoom:
LU Zoom meeting: https://lu-se.zoom.us/j/61472757147   

Opponenter: Hiba Alyaseen och Rebecka Kvist.
Handledare: TeknD Henrik Danielsson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Examinator: Professor Erik Serrano, Avd f byggnadsmekanik, LTH.


25 MAJ  Ny licentiatavhandling (TVSM-3082)

Reduced order modeling in structural dynamics - Consideration of local nonlinearities

av LINUS ANDERSSON


19 FEBRUARI Disputation

DAVID KINSELLA försvarade sin doktorsavhandling

Annealed Glass Failure Modelling - A Weakest-Link Approach with Statistical Analysis

Fakultetsopponent: Professor Jens Schneider, TU Darmstadt, Tyskland.

Disputationen ägde rum fredagen den 19 februari kl 10.00 i hörsal V:A i V-huset, Lunds tekniska högskola, John Ericssons väg 1, Lund.

På grund av pandemin kommer ett mycket begränsat antal personer att kunna närvara på plats.
Disputationen kommer därför också att sändas via Zoom.


15 FEBRUARI  Gästföreläsning

Professor KARL-GUNNAR OLSSON, Chalmers, gästföreläser i kursen Teknisk modellering: Bärverksanalys

Om design av bärande strukturer

Måndagen den 15 februari, kl 8:15-10:00.
Länk till Zoom-möte: https://lu-se.zoom.us/j/61455782577


25 JANUARI Ny doktorsavhandling (TVSM-1032)

Annealed Glass Failure Modelling - A Weakest-Link Approach with Statistical Analysis

av DAVID KINSELLA

Sidansvarig: Bo Zadig