lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Susanne Heyden

Forskning

Fibermaterial, förstärkning av betongkonstruktioner.

Undervisning

Kursansvarig VSMA05 Byggnadsmekanik

Kursansvarig VSMF10 Byggnadskonstruktion

Lärare VBEF35

 

Publikationer

Sidansvarig: Susanne Heyden

Titel:
Docent, PhD

Position:
Universitetslektor, Avdelningsföreståndare

Tel:
046 222 73 74

E-mail:
susanne.heyden
@construction.lth.se