lu.se

Byggnadsmekanik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Susanne Heyden

Forskning

Fibermaterial, förstärkning av betongkonstruktioner.

Undervisning 2020/21

Kursansvarig VSMA05 Byggnadsmekanik

Kursansvarig VSMF10 Byggnadskonstruktion

Lärare VBEF35

Most recent publications

Sidansvarig: Susanne Heyden

Titel:
Docent

Position:
Lektor, Avdelningsföreståndare

Tel:
046 222 73 74

E-mail:
susanne.heyden
@construction.lth.se