lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Beräkningsverktyg för överslagsdimensionering av fackverksportal i stål

Bakgrund

Fackverksportaler används i trafikmiljön för att bära skyltar, master och annan teknisk utrustning. En fackverksportal utsätts för olika laster som vindlaster på portalen och på skyltar, egentyngd samt tyngd från monterade skyltar och master. Vid dimensionering av fackverksportaler beaktas dimensioneringskriterier i brottgränstillståndet och bruksgränstillståndet, som tex portalens deformation i planet, ut ur planet samt vriddeformation. Dimensioneringen leder fram till erforderliga dimensioner på ramstänger och diagonaler, samt även laster som krävs för att dimensionera grundläggningen.

Målet med examensarbetet är att utveckla ett effektivt beräkningsverktyg som kan användas i ett tidigt skede för att hitta optimerade och materialsnåla lösningar för fackverksportaler.

Metod

Arbetet förväntas bestå av tre huvuddelar:

  •  Litteraturstudie kring regelverk som är relevanta för fackverksportaler
  •  Utveckling av lämplig beräkningsmodell för överslagsdimensionering
  •  Implementering av beräkningsmodellen i ett beräkningsverktyg

Vår avdelning

Vi på Byggnadsmekanik och Geoteknik drivs av att förstå tekniska problem och genomföra forskning som bidrar till att lösa samhällsutmaningar. Vi kan erbjuda en bra studie- och arbetsmiljö, laganda med dedikerade medarbetare och gemensam fika varje dag. Vi har ett starkt fokus på undervisning och forskning av hög kvalitet. Vi är stolta över att tillhöra ett universitet som rankas bland de 100 bästa i världen och trivs i den internationella miljön där vi verkar.

Kontakt

Docent Susanne Heyden, Avdelningen för byggnadsmekanik, LTH

TeknD Jonas Lindemann, Avdelningen för byggnadsmekanik, LTH | Lunarc

Arbetet genomförs i samarbete med

Sidansvarig: Bo Zadig