lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Innovativ utformning av KL-trä

Inom den forskning som bedrivs vid Avdelningen för byggnadsmekanik är strukturmekaniska beräkningar centrala. Med hjälp av avancerade modeller beskriver vi t ex träkonstruktioners verkningssätt. Målet kan vara grundläggande förståelse eller utveckling av dimensioneringsmetoder och provningsmetoder. Vi söker nu examensarbetare för våren 2023. För att kunna genomföra ett examensarbete hos oss krävs att man har ett stort intresse för beräkningar/konstruktion och att man läst kursen Finita elementmetoden konstruktionsberäkningar (eller motsvarande). Det är en stor fördel om ett examensarbete genomförs av två studenter som arbetar tillsammans.

 

Beskrivning

Traditionellt korslimmat massivträ (KL-trä) eller på engelska cross-laminated timber (CLT) kan liknas vid en storskalig plywood: ett udda antal skikt, som vart och ett är uppbyggt av brädor (lameller), läggs samman och varje skikt roteras 90 grader i förhållande till intilliggande skikt. Även om KL-trä funnits på marknaden i ca 20 år finns fortfarande en hel del kunskapsluckor att fylla, och det finns utrymme för innovationer.

I detta projekt undersöks, med hjälp av finita elementmodeller, inverkan av nya och innovativa sätt att utforma KL-trä (inverkan av hålrum och diagonal orientering av lameller).

Vår avdelning

Vi på Byggnadsmekanik och Geoteknik drivs av att förstå tekniska problem och genomföra forskning som bidrar till att lösa samhällsutmaningar. Vi kan erbjuda en bra studie- och arbetsmiljö, laganda med dedikerade medarbetare och gemensam fika varje dag. Vi har ett starkt fokus på undervisning och forskning av hög kvalitet. Vi är stolta över att tillhöra ett universitet som rankas bland de 100 bästa i världen och trivs i den internationella miljön där vi verkar.

Kontakt

Professor Erik Serrano, Avdelningen för byggnadsmekanik, LTH

Docent Henrik Danielsson, Avdelningen för byggnadsmekanik, LTH

Sidansvarig: Bo Zadig