lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Samverkansgrundläggning med JET Grouting

 

Beskrivning

Vid grundläggning kan man, vid förhållande då de övre jordlagren (3-5m) är mjukare, tillämpa en metod för injektering med cementslurry under högt tryck, så kallad JET Grouting. Förenklat betyder det att man bygger upp strukturer i marken som efterliknar pålar, se figur ovan.

Det bygger dock på att de geotekniska förhållandena tillåter det (ej silt/lerjordar), men så är ofta fallet i projekt i södra Sverige. Metoden anges i SS-EN 12716.

Metoden är speciellt intressant som en samverkanskonstruktion vid grundläggning med hel bottenplatta, och det är just beräkningsmetodiken och modellering för denna samverkanskonstruktion som ska studeras i ett exjobb.

Frågeställningar som kan studeras i exjobbet är:

• Hur ska man räkna?
• Vilka kontroller behöver man utföra?
• Vilka samverkanslösningar är intressanta?
• Jämförelser med andra metoder?

Examensarbetet utförs vid Byggnadsmekanik och Geoteknik i samarbete med SKANSKA.

Vår avdelning

Vi på Byggnadsmekanik och Geoteknik drivs av att förstå tekniska problem och genomföra forskning som bidrar till att lösa samhällsutmaningar. Vi kan erbjuda en bra studie- och arbetsmiljö, laganda med dedikerade medarbetare och gemensam fika varje dag. Vi har ett starkt fokus på undervisning och forskning av hög kvalitet. Vi är stolta över att tillhöra ett universitet som rankas bland de 100 bästa i världen och trivs i den internationella miljön där vi verkar.

Kontaktpersoner

ProfessorKent Persson, Byggnadsmekanik, LTH

Professor Ola Dahlblom, Geoteknik, LTH

Sidansvarig: Bo Zadig