lu.se

Byggnadsmekanik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Pågående arbeten

Om du är intresserad av att själv göra ett examensarbete vid Avd f byggnadsmekanik finns i vänstermenyn en länk med tips på några lediga och intressanta arbeten. 


Development of functions for interactive editing of geometry and boundary conditions in CALFEM
Examensarbetare: Karl Eriksson
Start: Mars, 2021.
Handledare: TeknDr Jonas Lindemann, Avd f byggnadsmekanik, LTH | Lunarc.
Biträdade handledare: TeknL Karin Forsman, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Examinator: Professor Ola Dahlblom, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med Lunarc.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-5255 (oavsett slutgiltig titel).


Development of stop criterion for vibratory driving of steel sheet piles
Examensarbetare: Johannes Jonsson och Anton Andersson
Start: Januari, 2021.
Handledare: Professor Per-Erik Austrell, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Biträdade handledare: Professor Kent Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH; TeknD Erika Tudisco, Avd f geoteknik, LTH samt TeknD Kenneth Viking, Specialist geoteknik, Trafikverket.
Examinator: TeknD Peter Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med Trafikverket.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-5254 (oavsett slutgiltig titel).


Balancing of vibroacoustic performance and embodied energy in lightweight buildings
Examensarbetare: Philip Carlsson
Start: Januari, 2021.
Handledare: TeknD Ola Flodén, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Biträdade handledare: TeknD Rikard Sundling, Avd f byggproduktion, LTH.
Examinator: TeknD Peter Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med Avdelningen för byggproduktion. LTH.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-5253 (oavsett slutgiltig titel).


Shear stiffness of cross laminated timber diaphragms and influence of connection stiffness
Examensarbetare: Gustaf Olausson
Start: Januari, 2021.
Handledare: TeknD Henrik Danielsson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Biträdade handledare: Docent Eva Frühwald Hansson, Avd f konstruktionsteknik, LTH.
Examinator: Professor Erik Serrano, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med Avdelningen för konstruktionsteknik, LTH.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-5252 (oavsett slutgiltig titel).


Structure-acoustic interaction between vehicle floor panels and carpets
Examensarbetare: Aya Karim och Jesper Brindhag
Start: Januari, 2021.
Handledare: TeknD Ola Flodén, Avd f byggnadsmekanik, LTH; CI Lilly Ma och TeknD Lars Nordström, Driving Dynamics & NVH Centre, Volvo Cars.
Examinator: TeknD Peter Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med Driving Dynamics & NVH Centre, Volvo Cars.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-5251 (oavsett slutgiltig titel).


Characterisation of cross laminated timber properties
Examensarbetare: Emil Nilsson
Start: Januari, 2021.
Handledare: Henrik Danielsson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Examinator: Professor Erik Serrano, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-5250 (oavsett slutgiltig titel).


Deformations in CLT depending on variations in moisture content
Examensarbetare: Marcus Johansson
Start: April, 2020.
Handledare: Professor Erik Serrano, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Examinator: TeknD Henrik Danielsson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-5249 (oavsett slutgiltig titel).

Sidansvarig: Bo Zadig