lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Pågående arbeten

Om du är intresserad av att själv göra ett examensarbete vid Avd f byggnadsmekanik finns i vänstermenyn en länk med tips på några lediga och intressanta arbeten. 

Development of functions for visualization in CALFEM for Python
Examensarbetare: Andreas Åmand
Start: September, 2021.
Handledare: TeknD Jonas Lindemann, Avd f byggnadsmekanik, LTH | Lunarc.
Biträdade handledare: TeknL Karin Forsman, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Examinator: TeknD Ola Flodén, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med Lunarc.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-5256 (oavsett slutgiltig titel).


Shear stiffness of cross laminated timber diaphragms and influence of connection stiffness
Examensarbetare: Gustaf Olausson
Start: Januari, 2021.
Handledare: TeknD Henrik Danielsson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Biträdade handledare: Docent Eva Frühwald Hansson, Avd f konstruktionsteknik, LTH.
Examinator: Professor Erik Serrano, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med Avdelningen för konstruktionsteknik, LTH.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-5252 (oavsett slutgiltig titel).

Sidansvarig: Bo Zadig