lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Pågående arbeten

Om du är intresserad av att själv göra ett examensarbete vid Avd f byggnadsmekanik finns i vänstermenyn en länk med tips på några lediga och intressanta arbeten. 

Design of footbridges subjected to dynamic loading
Examensarbetare: Pontus Brynk
Start: ---.
Handledare: Professor Kent Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Biträdade handledare: TeknD Ola Flodén, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Handledare AFRY: Pontus Karlsson och Kent Kempengren.
Examinator: Docent Peter Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
I samarabete med AFRY.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-5260 (oavsett slutgiltig titel).

Sidansvarig: Bo Zadig