lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Pågående arbeten


Dynamic Behaviour of Footbridges
Examensarbetare: Henrik Ruuth och Niklas Thuresson
Start: 2022.
Handledare: Professor Kent Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH och CI Karsten Lyby, Sweco AB.
Examinator: Professor Per-Erik Austrell, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
I samarabete med Sweco AB.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-5262 (oavsett slutgiltig titel).

Sidansvarig: Bo Zadig