lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Pågående arbeten


Instabilitetsfenomen i underspända limträbalkar
Examensarbetare: Albin Broman och Björn Schweder
Start: 2023.
Handledare: Professor Henrik Danielsson, Avd f byggnadsmekanik, LTH och Docent Eva Frühwald Hansson, Avd f konstruktionsteknik, LTH..
Examinator: Professor Erik Serrano, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med Avdelningen för konstruktionsteknik, LTH.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-5265 (oavsett slutgiltig titel).


Reduction of explosion effects by use of a sandwich wall
Examensarbetare: Annie Bohman
Start: 2023.
Handledare: Professor Kent Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH och CI Jesper Ahlquist, Sweco Sverige AB.
Biträdande handledare: CI Linus Andersson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Examinator: Docent Peter Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med Sweco Sverige AB.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-5264 (oavsett slutgiltig titel).


Stochastic Modelling of Footfall Induced Vibrations
Examensarbetare: André Wirthig
Start: 2023.
Handledare: Docent Peter Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH och CI Per Jørstad, Sweco AB.
Examinator: Professor Kent Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med Sweco AB.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-5263 (oavsett slutgiltig titel).

Sidansvarig: Bo Zadig