lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Avslutade arbeten


Regelverk för glas i bärande konstruktioner
Examensarbetare: Hugo Jacobsson och Marcus Sjöberg 
Handledare: Professor Kent Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Examinator: Docent Susanne Heyden, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Arbetet presenterades den 3 juni, 2019.


Förtätning genom påbyggnad - Utredning med hänsyn till bärförmågeaspekter
Examensarbetare: Christian Eborn och Filip Andersson 
Handledare: Docent Susanne Heyden, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Biträdande handledare: CI Karl Bondesson, Sweco AB.
Examinator: Professor Ola Dahlbom, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med Sweco AB.
Arbetet presenterades den 3 juni, 2019.


Korslimmat trä - Optimering av tvärsnittsuppbyggnad
Examensarbetare: Rebecka Kvist och Lukas Ingvarsson 
Handledare: Professor Erik Serrano, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Examinator: TeknD Henrik Danielsson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Arbetet presenterades den 3 juni, 2019.


Horisontell styvhet hos höga träkonstruktioner - Inverkan av placering och utformning av horisontalstabiliserande delar
Examensarbetare: Oliver Malmkvist och Philip Sjögren 
Handledare: Docent Susanne Heyden och Jan Egerstedt, WSP.
Examinator: Professor Ola Dahlblom, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med WSP.
Arbetet presenterades den 3 juni, 2019.


Dimensionering av limträbalkar - Effekt av osymmetrisk snölast enligt EKS 10
Examensarbetare: Adam Hultin och Oscar Bengtsson 
Handledare: Docent Susanne Heyden och TeknD Henrik Danielsson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Examinator: Professor Ola Dahlblom, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Arbetet presenterades den 3 juni, 2019.


Dimensionering av limträpelare enligt Eurokod 5 - Inverkan av olika parametrar och beräkningsmetoder
Examensarbetare: Emil Nilsson 
Handledare: Docent Susanne Heyden och TeknD Peter Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Examinator: TeknD Henrik Danielsson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Arbetet presenterades den 15 juni, 2018.


Crosslam - Today's use and implementation of new wood species
Examensarbetare: Axel Stolt och Dejan Reluskovski 
Handledare: TeknD Henrik Danielsson, Avd f byggnadsmekanik, LTH och TeknD Peter Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH | Sweco AB.
Examinator: Professor Erik Serrano, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med Sweco AB.
Arbetet presenterades den 31 maj, 2018.


Överslagsdimensionering av fackverksbroar i stål för gång- och cykeltrafik
Examensarbetare: Dawid Rozwadowski och Magnus Krysell
Handledare: Docent Susanne Heyden, Avd. f. byggnadsmekanik, LTH och Fredrik Carlsson, brokonstruktör, WSP Bro & Vattenbyggnad.
Examinator: Professor Ola Dahlblom, Avd. f. byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med WSP Bro & Vattenbyggnad.
Arbetet presenterades 2017.


Bärförmåga för KL-trä med urtag - Provning och beräkningsmetoder   
Examensarbetare: Axel Friberg
Handledare: Professor Erik Serrano och TeknD Henrik Danielsson, Avd. f. byggnadsmekanik, LTH.
Examinator: Docent Susanne Heyden, Avd. f. byggnadsmekanik, LTH.
Arbetet presenterades 2017.


Skivverkan i håldäcksbjälklag - Undersökning av skjuvhållfasthet i fogarna
Examensarbetare:
 Victor Herdmo
Handledare: Docent Susanne Heyden, Avd. f. byggnadsmekanik, LTH och CI Sven Persson, Starka Betongelement AB, Kristianstad.
Examinator: Professor Per Johan Gustafsson, Avd. f. byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med Starka Betongelement. Kristianstad.
Arbetet presenterades 2016.
Victors arbete är nominerat till Wimanska priset.


Samverkansbjälklag av trä och betong - Infästning mellan två bjälklagselement    
Examensarbetare: Erik Lindstén och Karl-Johan Öberg
Handledare: Docent Susanne Heyden, Avd. f. byggnadsmekanik, LTH och Professor Roberto Crocetti, Avd. f. konstruktionsteknik, LTH.
Examinator: TeknD Henrik Danielsson, Avd. f. byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med Moelven, Heda Betong och Rothoblaas.
Arbetet presenterades den 3 juni, 2015.


Påbyggnad av flervåningshus i miljonprogrammet    
Examensarbetare: Rickard Friberg och Victor Karlin
Handledare: Docent Susanne Heyden och Fredrik Karlsson, Tyréns AB, Helsingborg.
Examinator: Professor Ola Dahlblom, Avd. f. byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med Tyréns AB, Helsingborg.
Arbetet presenterades den 3 juni, 2015.


Effektiviserad beräkningsgång för stomstabilisering i prefab-hus    
Examensarbetare: Linn Adolfsson och Lina Carlsson
Handledare: TeknD Susanne Heyden och TeknD Henrik Danielsson, Avd. f. byggnadsmekanik, LTH, samt Fredrik Karlsson, Tyréns AB, Helsingborg.
Examinator: Professor Ola Dahlblom, Avd. f. byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med Tyréns AB, Helsingborg.
Arbetet presenterades den 4 juni, 2014.


Betongs vidhäftning mot betong - Dragprov av infästningsanordning för HD/F-bjälklag    
Examensarbetare: Carl Löfquist och Henrik Malm
Handledare: TeknD Susanne Heyden, Avd. f. byggnadsmekanik, LTH.
Examinator: Professor Per Johan Gustafsson, Avd. f. byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med Starka Betongelement AB.
Arbetet presenterades den 4 juni, 2014.


Stålförstärkning av limträbalkar för att öka hållfasthet och styvhet    
Examensarbetare: Mateusz Kjellkvist och Fredrik Lindahl
Handledare: TeknD Henrik Danielsson och TeknD Susanne Heyden, Avd. f. byggnadsmekanik, LTH, samt Lennart Axelsson, Moelven Töreboda AB.
Examinator: Professor Ola Dahlblom, Avd. f. byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med Moelven Töreboda AB, Töreboda.
Arbetet presenterades den 4 juni, 2014.


Lunds domkyrkas takkonstruktion genom tiderna
Examensarbetare: Isak Berneheim
Handledare: TeknD Susanne Heyden, Avd. f. byggnadsmekanik, LTH och Civ.ing. Per Jørstad, Sweco Structures AB, Malmö.  
Examinator: Professor Ola Dahlblom, Avd. f. byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med Sweco Structures AB, Malmö.
Arbetet presenterades den 26 maj, 2014.

Se tidningsartikel om arbetet i "Bygg & Teknik" här!


Sidansvarig: Bo Zadig