lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Avslutade arbeten

 

Klimatdeklaration ur ett konstruktörsperspektiv
Examensarbetare: Robin Rosenberg
Handledare: Docent Susanne Heyden, Avd f byggnadsmekanik, LTH och Elsa Klinthäll, Konstruktör, PE Teknik & Arkitektur.
Examinator: TeknD Henrik Danielsson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med PE Teknik & Arkitektur.
Arbetet presenterades 2022.

Överslagsdimensionering och optimering av plattrambroa- Optimering av produktionskostnad och miljöpåverkan
Examensarbetare:Daniel Stenberg och Gabriel Johansson
Handledare: Docent Susanne Heyden, Avd f byggnadsmekanik, LTH samt CI Lars Steen och CI Bedri Sallova, Atkins Sverige AB.
Examinator: Professor Ola Dahlblom, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med Atkins Sverige AB.
Arbetet presenterades den 4 juni, 2020.

Regelverk för glas i bärande konstruktioner
Examensarbetare:Hugo Jacobsson och Marcus Sjöberg 
Handledare: Professor Kent Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Examinator: Docent Susanne Heyden, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Arbetet presenterades den 3 juni, 2019.

Förtätning genom påbyggnad - Utredning med hänsyn till bärförmågeaspekter
Examensarbetare:Christian Eborn och Filip Andersson 
Handledare: Docent Susanne Heyden, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Biträdande handledare: CI Karl Bondesson, Sweco AB.
Examinator: Professor Ola Dahlbom, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med Sweco AB.
Arbetet presenterades den 3 juni, 2019.

Korslimmat trä - Optimering av tvärsnittsuppbyggnad
Examensarbetare:Rebecka Kvist och Lukas Ingvarsson 
Handledare: Professor Erik Serrano, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Examinator: TeknD Henrik Danielsson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Arbetet presenterades den 3 juni, 2019.

Horisontell styvhet hos höga träkonstruktioner - Inverkan av placering och utformning av horisontalstabiliserande delar
Examensarbetare:Oliver Malmkvist och Philip Sjögren 
Handledare: Docent Susanne Heyden och Jan Egerstedt, WSP.
Examinator: Professor Ola Dahlblom, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med WSP.
Arbetet presenterades den 3 juni, 2019.

Dimensionering av limträbalkar - Effekt av osymmetrisk snölast enligt EKS 10
Examensarbetare:Adam Hultin och Oscar Bengtsson 
Handledare: Docent Susanne Heyden och TeknD Henrik Danielsson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Examinator: Professor Ola Dahlblom, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Arbetet presenterades den 3 juni, 2019.

Dimensionering av limträpelare enligt Eurokod 5 - Inverkan av olika parametrar och beräkningsmetoder
Examensarbetare:Emil Nilsson 
Handledare: Docent Susanne Heyden och TeknD Peter Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Examinator: TeknD Henrik Danielsson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Arbetet presenterades den 15 juni, 2018.

Crosslam - Today's use and implementation of new wood species
Examensarbetare:Axel Stolt och Dejan Reluskovski 
Handledare: TeknD Henrik Danielsson, Avd f byggnadsmekanik, LTH och TeknD Peter Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH | Sweco AB.
Examinator: Professor Erik Serrano, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med Sweco AB.
Arbetet presenterades den 31 maj, 2018.

Överslagsdimensionering av fackverksbroar i stål för gång- och cykeltrafik
Examensarbetare: Dawid Rozwadowski och Magnus Krysell
Handledare: Docent Susanne Heyden, Avd. f. byggnadsmekanik, LTH och Fredrik Carlsson, brokonstruktör, WSP Bro & Vattenbyggnad.
Examinator: Professor Ola Dahlblom, Avd. f. byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med WSP Bro & Vattenbyggnad.
Arbetet presenterades 2017.

Bärförmåga för KL-trä med urtag - Provning och beräkningsmetoder   
Examensarbetare: Axel Friberg
Handledare: Professor Erik Serrano och TeknD Henrik Danielsson, Avd. f. byggnadsmekanik, LTH.
Examinator: Docent Susanne Heyden, Avd. f. byggnadsmekanik, LTH.
Arbetet presenterades 2017.

Skivverkan i håldäcksbjälklag - Undersökning av skjuvhållfasthet i fogarna
Examensarbetare: Victor Herdmo
Handledare: Docent Susanne Heyden, Avd. f. byggnadsmekanik, LTH och CI Sven Persson, Starka Betongelement AB, Kristianstad.
Examinator: Professor Per Johan Gustafsson, Avd. f. byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med Starka Betongelement. Kristianstad.
Arbetet presenterades 2016.
Victors arbete är nominerat till Wimanska priset.

Samverkansbjälklag av trä och betong - Infästning mellan två bjälklagselement    
Examensarbetare: Erik Lindstén och Karl-Johan Öberg
Handledare: Docent Susanne Heyden, Avd. f. byggnadsmekanik, LTH och Professor Roberto Crocetti, Avd. f. konstruktionsteknik, LTH.
Examinator: TeknD Henrik Danielsson, Avd. f. byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med Moelven, Heda Betong och Rothoblaas.
Arbetet presenterades den 3 juni, 2015.

Påbyggnad av flervåningshus i miljonprogrammet    
Examensarbetare: Rickard Friberg och Victor Karlin
Handledare: Docent Susanne Heyden och Fredrik Karlsson, Tyréns AB, Helsingborg.
Examinator: Professor Ola Dahlblom, Avd. f. byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med  Tyréns AB, Helsingborg.
Arbetet presenterades den 3 juni, 2015.

Effektiviserad beräkningsgång för stomstabilisering i prefab-hus    
Examensarbetare: Linn Adolfsson och Lina Carlsson
Handledare: TeknD Susanne Heyden och TeknD Henrik Danielsson, Avd. f. byggnadsmekanik, LTH, samt Fredrik Karlsson, Tyréns AB, Helsingborg.
Examinator: Professor Ola Dahlblom, Avd. f. byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med Tyréns AB, Helsingborg.
Arbetet presenterades den 4 juni, 2014.

Betongs vidhäftning mot betong - Dragprov av infästningsanordning för HD/F-bjälklag    
Examensarbetare: Carl Löfquist och Henrik Malm
Handledare: TeknD Susanne Heyden, Avd. f. byggnadsmekanik, LTH.
Examinator: Professor Per Johan Gustafsson, Avd. f. byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med  Starka Betongelement AB.
Arbetet presenterades den 4 juni, 2014.

Stålförstärkning av limträbalkar för att öka hållfasthet och styvhet    
Examensarbetare: Mateusz Kjellkvist och Fredrik Lindahl
Handledare: TeknD Henrik Danielsson och TeknD Susanne Heyden, Avd. f. byggnadsmekanik, LTH, samt Lennart Axelsson, Moelven Töreboda AB.
Examinator: Professor Ola Dahlblom, Avd. f. byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete med Moelven Töreboda AB, Töreboda.
Arbetet presenterades den 4 juni, 2014.

Lunds domkyrkas takkonstruktion genom tiderna
Examensarbetare: Isak Berneheim
Handledare: TeknD Susanne Heyden, Avd. f. byggnadsmekanik, LTH och Civ.ing. Per Jørstad, Sweco Structures AB, Malmö.  
Examinator: Professor Ola Dahlblom, Avd. f. byggnadsmekanik, LTH.
I samarbete medSweco Structures AB, Malmö.

Arbetet presenterades den 26 maj, 2014.

Se tidningsartikel om arbetet i "Bygg & Teknik" här!

Sidansvarig: Bo Zadig