lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Pågående arbeten

 

Bjälklag i flerbostadshus – En jämförelse mellan KL-trä och plattbärlag
Examensarbetare: Gustav Wirén och Oscar Vernersson
Start: 2023.
Handledare: Docent Susanne Heyden och Docent Henrik Danielsson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Examinator: Docent Peter Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVSM-4010 (oavsett slutgiltig titel).

Sidansvarig: Bo Zadig