lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Nedlagda kurser

Du som har läst en kurs tidigare som inte längre ges kan här hitta information om vilken ny kurs som har ersatt den gamla och vem du skall vända dig till om du vill tentera.

VSMA01 Mekanik: Nedlagd och ersatt av VSMA02. Kontakta kursansvarig om du vill tenta.

VSMA15 Mekanik: Nedlagd och ersatt av VSMA25. Kontakta kursansvarig om du vill tentera.

VSMA10 Materialmekanik: Nedlagd och ersatt av VSMA11. Kontakta kursansvarig om du vill tentera.

VSM010 Mekanik: Kursen har bytt kurskod till VSMA25.

FME602 Strukturmekanik: Kursen har bytt kurskod till VSMA20

VSM101 Mekanik: Nedlagd och ersätts av VSMA01. Kontakta kursansvarig om du vill tentera.

VSMF01 Energihushållning: Kursen ges från 2016 av avdelningen för Byggnadsfysik.

VSM150 Teknisk modellering Bärverksanalys: Nedlagd och ersätts av VSMF05.

VSM091 Balkteori: Nedlagd och ersatt av VSMF15. Kontakta kursansvarig om du vill tentera.

VSM040 Finita elementmetoden: Nedlagd och ersatt av VSMN25 och VSMN30. Kontakta kursansvarig om du vill tentera.

VSM045 Teknisk-vetenskapliga beräkningar: Nedlagd och ersatt av VSMN10. Kontakta kursansvarig om du vill tentera.

VSM051 Strukturdynamik: Nedlagd och ersätts av VSMN10. Kontakta kursansvarig om du vill tentera.

VSM032 Programutveckling för tekniska tillämpningar: Nedlagd och ersätts av VSMN20. Kontakta kursansvarig om du vill tentera.

AFO280 Integrerad design Konstruktion - Arkitektur: Nedlagd och ersätts av VSMN15. Kontakta kursansvarig om du vill tentera.

VSM611 Byggnadskonstruktion: Nedlagd och ersätts av VSMF10 Byggnadskonstruktion.

VSM131 Material form och kraft: Kursen är nedlagd. Kontakta Kent Persson för mer information.

VSM141 Byggnadsmekanik: Nedlagd och ersätts av VSMA05. Kontakta kursansvarig om du vill tentera.

VSMN01 Examensarbetesmetodik: Kursen är nedlagd. Kontakta Susanne Heyden för information.

Sidansvarig: ---