lu.se

Byggnadsmekanik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

VSMA25 och VSMA15 Mekanik

Rättning omtenta aug. -20

Tentaprotokoll har skickats ut per mail till de som tenterade.

Kursprogram

Här finns kursprogram 2020.

Föreläsningsanteckningar

Introduktion: Fp1, Fp2, Fp3, Fp4, Fp5 (mod 30/3-20) 

Statik (mod 8/4-20): Fp6, Fp7, Fp8, Fp9, Fp10

Partikeldynamik (mod 14/5-20): Fp11, Fp 12, Fp 13, Fp 14, Fp 15, Fp 16, Fp 17

Stelkroppsdynamik: Fp18, Fp19 , Fp20, Ex Hjul lösning, Fp21

Sammanfattning: Fp22

Seminarieuppgifter

Extra kursmaterial

Extra friläggningsövning med svar för att träna på att avgränsa och sätta ut verkande krafter i olika situationer inom statiken (önskemål från studeranderepresentanterna).

Extra inlagd statikövning med lösning.

Krafter - extrakompendiet, Uppgifter till Krafter

Errata till kursboken (2:a upplagan)

Ledningar till övningsuppgifter i kursprogrammet (uppdaterade 7/4-15):

Kap. 1, Kap. 2, Kap. 3, Kap. 4, Kap. 5,

Kap. 6, Kap. 8, Kap. 9, Kap. 10, Kap AI

Författarnas ledningar kursboken Studentlitteratur. (mod 5/5-20)

Extra Svängningar: Lösningar till övnings uppg. 6.172 och 6.199 samt utredning om serie- och parallellkopplade fjädrar (ledning 6.166).

Förberedande teorifrågor 2020

Här ges ett antal föreläsningsförberedande sammanfattningar och tillhörande teorifrågor om nyckelbegrepp i kursen. Tanken är att du skall gå igenom aktuella begrepp innan respektive föreläsningspass. Kopplat till varje begrepp finns några frågor av samma typ som i teoritentamen, dvs man skall bedöma påståenden. Frågorna ger maximalt 3 bonuspoäng att lägga till resultatet på ordinarie tentamen.

Det finns en tidsgräns för svaren (annars blir det inte förberedande). Senast en timme före aktuell föreläsning skall svaren vara inlämnade. 

Svaren lämnas via nedanstående länk som finns efter sammanfattningarna.

Bonuspoängen delas ut beroende på hur många procent av maxpoängen på teorifrågorna du får totalt; 30% => 1 bonuspoäng, 50% => 2 bonuspoäng, 70% => 3 bonuspoäng.

Ni får gärna samarbeta kring frågorna men svaren skall lämnas individuellt.

Sammanfattningar av begrepp:

Fp3 Friläggning, Jämvikt

Fp4 PartikelRätlinjig rörelse

Fp5 Accelerationslagen

Fp6 KraftvektornMomentvektorn 

Fp7 Jämvikt 3D

Fp8 Resultantsystem,

Fp9 Tyngdpunkt

Fp10 Friktion

Fp11 Plan rörelse,

Fp12 Accelerationslagen 2D 

Fp13 Svängningar

Fp14 Arbete och energi,

Fp15 Energisatsen

Fp16 Impulslagen

Fp17 Stötförlopp

Fp18 Stelkroppsdynamik intro

Fp19 Rotation kring fix axel  , 

Fp20 Ingen sammanfattning eller frågor

Fp21 Plan stelkroppskinetik

Frågor inför Fp 21 skall besvaras senast fredag 29/5 -20 kl  7.15:

Här svarar Bi

Här svarar V

Översättning uppgiftsnummer 2:a vs 3:e upplagan

Samtliga övningsuppgifter (mod 8/5-18) som refererar till den gamla upplagan (utom svängningar i kap. 6) finns här. Gamla uppgifter svängningar finns här. Nya separata uppgifter avseende Svängningar finns under Övningar ovan.

Sidansvarig: Per-Erik Austrell

Kursinformation

Antal poäng:  7,5 hp
Läsperiod:  4
Obligatorisk för:  Bi1, V1

Ansvarig lärare:
Per-Erik Austrell