lu.se

Denna sida på svenska This page in English

VSMA25 och VSMA15 Mekanik

Kurshemsida Mekanik för Bi och V under VT21

Under kursens gång VT2021 kommer vi successivt att växla över till att använda Canvas. Planen är att ha överfört allt till Canvas senast efter påskuppehållet. Tillsvidare är denna sida öppen för att ge en överblick av kursen. Här finns Föreläsningsanteckningar, Seminarieuppgifter med lösningar, Extentor mm. 

I Canvas kommer videomaterial som ersätter föreläsningar och seminarier att läggas upp efterhand. Övningarna kommer att genomföras live i fyra övningsgrupper genom Canvas enligt schema.

Kursprogram

Här finns preliminärt kursprogram 2021. 

Föreläsningsanteckningar

Introduktion: Fp1, Fp2, Fp3, Fp4, Fp5  

Anm. I Fp1 listas lärarna i kursen, för en uppdaterad lista se "Kursprogram" ovan.

Statik: Fp6, Fp7, Fp8, Fp9, Fp10

Partikeldynamik: Fp11, Fp 12, Fp 13, Fp 14, Fp 15, Fp 16, Fp 17

Stelkroppsdynamik: Fp18, Fp19 , Fp20, Ex Hjul lösning, Fp21

Sammanfattning: Fp22

Övningar 2021

Övningarna i Corona-tider får också skötas digitalt via Zoom. Mer info om det läggs upp i Canvas.

Uppgifter till avsnittet om svängningar som ersätter kursbokens uppgifter finns här. Där finns även en sida med svar och ledningar.

Ledningar till vissa övningsuppgifter ges nedan under Extra kursmaterial. 

Extra kursmaterial

Extra friläggningsövning med svar för att träna på att avgränsa och sätta ut verkande krafter i olika situationer inom statiken (önskemål från studeranderepresentanterna).

Extra inlagd statikövning med lösning.

Krafter - extrakompendiet, Uppgifter till Krafter

Errata till kursboken (2:a upplagan)

Ledningar till övningsuppgifter i kursprogrammet (uppdaterade 7/4-15):

Kap. 1, Kap. 2, Kap. 3, Kap. 4, Kap. 5,

Kap. 6, Kap. 8, Kap. 9, Kap. 10, Kap AI

Författarnas ledningar kursboken Studentlitteratur. (mod 5/5-20)

 

 

Föreläsningsförberedande texter

Här ges ett antal föreläsningsförberedande sammanfattningar om nyckelbegrepp i kursen. Tanken är att du skall gå igenom aktuella begrepp innan respektive föreläsningspass. Kopplat till varje begrepp finns några frågor av samma typ som i teoritentamen, dvs man skall bedöma påståenden. Frågorna ger maximalt 3 bonuspoäng att lägga till resultatet på ordinarie tentamen. (Finns nu endast i Canvas)

Bonuspoängen delas ut beroende på hur många procent av maxpoängen på teorifrågorna du får totalt; 30% => 1 bonuspoäng, 50% => 2 bonuspoäng, 70% => 3 bonuspoäng.

Sammanfattningar av begrepp:

Fp3 Friläggning, Jämvikt

Fp4 PartikelRätlinjig rörelse

Fp5 Accelerationslagen

Fp6 KraftvektornMomentvektorn 

Fp7 Jämvikt 3D

Fp8 Resultantsystem,

Fp9 Tyngdpunkt

Fp10 Friktion

Fp11 Plan rörelse,

Fp12 Accelerationslagen 2D 

Fp13 Svängningar

Fp14 Arbete och energi,

Fp15 Energisatsen

Fp16 Impulslagen

Fp17 Stötförlopp

Fp18 Stelkroppsdynamik intro

Fp19 Rotation kring fix axel  , 

Fp20 Ingen sammanfattning eller frågor

Fp21 Plan stelkroppskinetik

 

 

Översättning uppgiftsnummer 2:a vs 3:e upplagan

Samtliga övningsuppgifter (mod 8/5-18) som refererar till den gamla upplagan (utom svängningar i kap. 6) finns här. Gamla uppgifter svängningar finns här. Nya separata uppgifter avseende Svängningar finns under Övningar ovan.

Sidansvarig: Per-Erik Austrell

Kursinformation

Antal poäng:  7,5 hp
Läsperiod:  4
Obligatorisk för:  Bi1, V1

Ansvarig lärare:
Per-Erik Austrell