lu.se

Denna sida på svenska This page in English

VSMF05 Teknisk modellering Bärverksanalys

Lärplattform

Kursen använder lärplattformen Canvas.

Sidansvarig: Henrik Danielsson

Kursinformation

Antal poäng:  7,5 hp
Läsperiod:  3
Alternativobligatorisk för:  V3
Valfri för:  M4

Ansvarig lärare:
Henrik Danielsson