lu.se

Denna sida på svenska This page in English

VSMF97 Ingenjörsinriktad yrkesträning

Kursen Ingenjörsinriktad yrkesträning ger dig chansen att redan under utbildningen prova på din framtida yrkesroll och de villkor som gäller på en arbetsplats.

Om du vill genomföra kursen Ingenjörsinriktad yrkesträning så tar du själv kontakt med arbetsplatsen där du vill genomföra praktiken (8 veckor på heltid) och när du fått positivt svar så kontaktar du Byggnadsmekanik för att få en handledare. Kontaktperson: Susanne Heyden.

LTHs informationssida kan du hitta information om upplägg, förkunskapskrav, examination mm, samt blankett för anmälan.

Sidansvarig: Bo Zadig