lu.se

Kursinformation

Antal poäng:  7,5 hp
Läsperiod:  4
Valfri för:  F4, F4-bs, M4, Pi4-bs, V4-ko

Ansvarig lärare:
Jonas Lindemann

Meddelanden

Kursstart: 21/3 13.15-15.00 i V:Q1