lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

TABK-5000 (2002-1993)

Master's Dissertations


Report TABK-5026  (pdf 1.9 MB)
Title:
Koncentrerande solenergihybrider för byggnadsintegrering
Author: Gajbert, H
98 pages. First published 2002.


Report TABK-5025
Title:
--
Author: --
-- pages. N/A


Report TABK-5024
Title:
--
Author: --
-- pages. N/A


Report TABK-5023  (pdf not available)
Title:
Energi och inneklimat på tre daghem i Simrishamn. Analys av ventilationssystem och övervakning via Internet
Author: Rundberg, G
100 pages. First published 2001.


Report TABK-5022  (pdf not available)
Title:
Byte av tappvattensystem i en självständig bostadrättsförening
Author: Ziegert, A
152 pages.  First published 1993/2001.


Report TABK-5021  (pdf not available)
Title:
Naturlig ventilation i kontorslokaler
Author: Jahangiri Majd, M
56 pages.  First published 2000.


Report TABK-5020  (pdf not available)
Title:
Livscykelekonomi. Hur kan småhusets totalekonomi påverkas i planeringsskedet
Author: Hagebris, F
86 pages.  First published 2000.


Report TABK-5019  (pdf not available)
Title:
Energioptimering av en byggnad.Är det lönt att investera i energibesparande åtgärder - kan minskade driftskostnader motivera ökade invseteringskostnader
Authors: Larsson, J & Svensson, M
94 pages.  First published 2000.


Report TABK-5018  (pdf not available)
Title:
Klimatisering av ett kontorsrum.En teknisk och kostnadsmässig jämförelse
Authors: Gustafsson, C & Ekenberg, P & Wong, T
60 pages.  First published 1999.


Report TABK-5017  (pdf not available)
Title:
Alternativ konvertering av småhus i Häljarp
Authors: Landén, T & Wallenborg, A
-- pages.  First published 1998.


Report TABK-5016  (pdf not available)
Title:
Termisk komfort i rum med golvärme och uteluftsdon
Author: Rönnbäck, K
64 pages.  First published 1998.


Report TABK-5015  (pdf not available)
Title:
Bestämning av provningsmetodik för FRP armering
Authors: Bezaatpour, Behrouz och Johansen, Niklas
58 pages.  First published 1998.


Report TABK-5014  (pdf not available)
Title:
Tegel eller Regel.Stomvalets påverkan på termiskt klimat, energibehov och kostnader i skolor
Authors: Holmberg, S & Landfors, A
100 pages.  First published 1997.


Report TABK-5013  (pdf not available)
Title:
Inneklimatundersökning av kontorsmiljö.En studie av inneklimatet på TV-huset Sveriges Television, Jägersro Malmö
Authors: Lundgren, J & Nilsson, M
84 pages.  First published 1997.


Report TABK-5012  (pdf not available)
Title:
Tegel. Energi ekonomi estetik
Author: Sprinchorn, Karin
54 pages.  First published 1995.


Report TABK-5011  (pdf not available)
Title:
Luftrörelser i en inneluftsventilerad krypgrund
Author: Håkansson, J
66 pages.  First published 1995.


Report TABK-5010  (pdf not available)
Title:
Fysisk innemiljö.En översikt av klimatkrav, luftföroreningar och emissioner från byggnadsmaterial
Author: Almberg, B & Olsson, G
146 pages.  First published 1994.


Report TABK-5009  (pdf not available)
Title:
Arkitekthusets värme- och ventilationssystem
Author: Gharakhani, H
-- pages.  First published 1994.


Report TABK-5008  (pdf not available)
Title:
Ackumulering med golvvärme. Ett alternativ för sänkta uppvärmningskostnader
Author: Lood, A
-- pages.  First published 1994.


Report TABK-5007  (pdf not available)
Title:
Datorprogram för spårgasförsök och impulssvarsanalys
Author: Paulsson, S
-- pages.  First published 1993.


Report TABK-5006  (pdf not available)
Title:
Funktion av ventilationsanläggning, NCC-kontoret i Malmö
Author: Wallin, C
-- pages.  First published 1993.


Report TABK-5005  (pdf not available)
Title:
Brandgasspridning via ventilationssystem
Authors: Hielscher, T & Warelius, B
-- pages.  First published 1993.


Report TABK-5004  (pdf not available)
Title:
Mikroventilation - ett värmeväxlande rumsaggregat
Authors: Zinn, L, & Stigsson, C
-- pages.  First published 1993.


Report TABK-5003  (pdf not available)
Title:
Fukt i kryprumsgrunder.En studie av grundbottenisolering i uteluftsventilerad kryprumsgrund
Authors: Petersson, A., & Senyk, J
-- pages.  First published 1993.


Report TABK-5002  (pdf not available)
Title:
Undersökning av kylbaffel
Author: Strömberg, R
-- pages.  First published 1993.


Report TABK-5001  (pdf not available)
Title:
Deplacerande ventilation.Närzonens utbredning hos tilluftsdon
Authors: Carlberg, P & Sahlstrand, P
-- pages.  First published 1993.

Page Manager: Bo ZadigPublications published by the former Div. of Building Science

TABK-1000
Doctoral Theses
and Licentiate Dissertations

TABK-3000
Research Reports

TABK-5000
Master's Dissertations
(until 2002)

TABK-7000
Internal Reports

THID-5000
Bachelor’s Dissertations,
LTH School of Engineering