lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Strukturmekaniska beräkningar

Avdelningens kärnverksamhet utgår från att med hjälp av beräkningsmodeller hantera frågeställningar som t ex byggnadselements och knutpunkters lastbärande förmåga, dynamiska beteenden som vibrationer och resonansfenomen hos strukturer, och stötförlopp.

Page Manager: Bo Zadig