lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

TVSM-5000 (1991-1981)

Master's Dissertations - Page 5

Information about available dissertations and dissertations in progress is available HERE (Swedish only).Report TVSM-5050  (pdf not available)
Title:Datorsimulering och analys av brottförlopp i en heterogen materialstruktur
Authors: Berg, Anders och Svensson, Ulrik
Supervisor: PhD Per Johan Gustafsson, Div. of Structural Mechanics.
71 pages. First published January, 1992.


Report TVSM-5049  (pdf not available)
Title:Beräkningsmetoder för jordbävningsanalys av linjära konstruktioner
Author: Magnússon, Kristinn
Supervisor: Lic. Håkan Carlsson, Div. of Structural Mechanics.
67 pages.First published June, 1991


Report TVSM-5048  (pdf not available)
Title:Implementering av Lanczos algoritm i FEM-kod
Author: Pálsson, Sveinn
Supervisor: Lic. Håkan Carlsson, Div. of Structural Mechanics.
121 pages.First published March, 1991.


Report TVSM-5047  (pdf not available)
Title:Experimentell studie och FEM-modellering av ytterdörrar
Authors: Claesson, Bengt och Svensson, Håkan
Supervisors: Professor Hans Petersson and Bertil Enquist, Div. of Structural Mechanics; Stefan Dubois, Swedoor.
115 pages.First published January, 1991.


Report TVSM-5046  (pdf not available)
Title:Fiberförstärkta sadelbalkar. Beräkningsmetod och datorprogram för hållfastheten hos sadelbalkar av limträ med krökt undersida
Author: Bergstrand, Lotta
Supervisors: PhD Per Johan Gustafsson and Hans-Jørgen Larsen, Div. of Structural Mechanics.
107 pages.First published April, 1992.


Report TVSM-5045  (pdf not available)
Title:Tredimensionell datorstudie av knäleds rörelsemönster
Authors: Gottholdsson Lawin, Petronella, Rye-Danjelsen, Gabriel och Skarström, Marie
Supervisors: Senior Lecturer Johan Kärrholm, Umeå University; and Professor Hans Petersson, Div. of Structural Mechanics.
39 pages.First published March, 1992.


Report TVSM-5044  (pdf not available)
Title:FEM-analys av gummidämpare
Author: Hansson, Per-Anders
Supervisor: Per-Erik Austrell, Div. of Structural Mechanics.
58 pages.First published March, 1990.


Report TVSM-5043  (pdf not available)
Title:Finit area metoden. En bra metod för beräkning av uppfläkningsbrott?
Author: Landelius, Jan
Supervisor: PhD Per Johan Gustafsson, Div. of Structural Mechanics.
66 pages.First published December, 1989.


Report TVSM-5042  (pdf not available)
Title:Strukturdynamisk analys av skulpturgrupp eller vind i seglen
Authors: Holsby, Charlotte och Jonsson, Carl
Supervisor: PhD Göran Sandberg, Div. of Structural Mechanics.
73 pages.First published October, 1989.


Report TVSM-5041  (pdf not available)
Title:Lådbalkar av plywood och fanerträ. Ett tekniskt och ekonomiskt alternativ för stora spännvidder
Authors: Falk, Jörgen och Ljungberg, Niklas
Supervisors: Lecturer Sven Thelandersson, Div. of Structural Mechanics; and Carl-Magnus Dolby, Inst. f. Lantbrukets byggnadsteknik.
112 pages.First published August, 1989.


Report TVSM-5040  (pdf not available)
Title:Lösningsstrategier för olinjära finita elementekvationer
Author: Jansson, Olof
Supervisors: Senior Lecturer Niels Saabye Ottosen and PhD Ola Dahlblom, Div. of Structural Mechanics.
84 pages.First published 1989.


Report TVSM-5039  (pdf not available)
Title:Solid Modeling, Finite Element Modeling, and Dynamic Analysis of Structures Subjected to Impulse Loads
Author: Obaid, A. Majid
Supervisors: PhD Göran Sandberg and Håkan Carlsson, Div. of Structural Mechanics.
87 pages.First published 1989.


Report TVSM-5038  (pdf not available)
Title:Egenvärdesanalys av ubåtsplattform
Authors: Follin, Anders och Hylén, Anders
Supervisors: PhD Göran Sandberg, Div. of Structural Mechanics; and Lars-Erik Larsson, Kockums Marine AB.
62 pages.First published December, 1988.


Report TVSM-5037
Title:---
Author: ---
-- pages. N/A


Report TVSM-5036  (pdf not available)
Title:FEM-analys av provkropp för skjuvbelastade trälimfogar
Author: Barak, Sarwar
Supervisor: Håkan Wernersson, Div. of Structural Mechanics
54 pages.First published March, 1990.


Report TVSM-5035  (pdf not available)
Title:FEM-analys av segmentsvetsad rörkrök med hänsyn till andra ordningens teori
Authors: Magnusson, Dan och Malmqvist, Ulf
Supervisor: Per-Erik Austrell, Div. of Structural Mechanics.
77 pages.First published April, 1991.


Report TVSM-5034  (pdf not available)
Title:Hållfasthet hos vinkelbeslag
Author: Anderberg, Rebecca
Supervisor: Sven Thelandersson, Div. of Structural Mechanics
100 pages. First published March, 1989.


Report TVSM-5033  (pdf not available)
Title:Staplingsstyrka hos wellpappkartonger
Authors: Fritzon, Bodil och Haraldsson, Ingrid
Supervisors: Gunnbritt Andersson, Förenade Well AB; Pål Hansson, Avd. f. Datorstödd Konstruktion: and PhD Ola Dahlblom, Div. of Structural Mechanics.
67 pages.First published October, 1988.


Report TVSM-5032  (pdf not available)
Title:Sprickmodellering av pulvermetaller
Authors: Jeppsson, Anders och Winberg, Petter
Supervisors: Senior Lecturer Niels Saabye Ottosen and PhD Ola Dahlblom, Div. of Structural Mechanics; and Per Lindskog, AB Sandvik Coromant.
74 pages.First published 1988.


Report TVSM-5031  (pdf not available)
Title:FEM-analys av domkonstruktioner i limträ
Authors: Ahlberg, Joakim, Nylander, Jonas och Olofsson, Roger
Supervisors: Sven Thelandersson, Div. of Structural Mechanics; and Ulf Arne Girhammar, Martinssons AB.
100 pages.First published August, 1988.


Report TVSM-5030  (pdf not available)
Title:En ny typ av bjälklag. Beräkningar och försök
Authors: Burel, Gabriella och Nilsson, Johan
Supervisors: Professor Hans Petersson, Div. of Structural Mechanics; and Paul Rehn, Skanska Software.
88 pages.First published July, 1988.


Report TVSM-5029  (pdf not available)
Title:Plasticitetsmodell och numeriska algoritmer för pulvermetaller
Authors: Andersson, Katarina och Lindén, Henrik
Supervisors: Senior Lecturer Niels Saabye Ottosen, Div. of Structural Mechanics; and Per Lindskog, AB Sandvik Coromant.
156 pages.First published 1987.


Report TVSM-5028  (pdf not available)
Title:Beräkning av tvärsnittskonstanter för massiva och öppna tunnväggiga balktvärsnitt
Author: Hansson, Christina
Supervisors: PhD Mats Olsson and Professor Hans Petersson, Div. of Structural Mechanics
160 pages.First published April, 1987.


Report TVSM-5027  (pdf not available)
Title:Simulering med ABAQUS av skallislag i ratt
Authors: Nilsson, Thommy och Oldgren, Tomas
Supervisors: Mats Johansson, Volvo; and Göran Sandberg, Div. of Structural Mechanics
101 pages.First published September, 1987.


Report TVSM-5026  (pdf not available)
Title: Spännings- och deformationsanalys av normalkraftsbelastade fjärrvärmeledningar
Authors: Cervin, Tomas och Ringdahl, Tomas
Supervisors: Håkan Carlsson and Sven Thelandersson, Div. of Structural Mechanics.
60 pages.First published 1987.


Report TVSM-5025  (pdf not available)
Title:Inre spänningar i golvlamellbrädor
Author: Persson, Ulf
Supervisors: Sven Thelandersson and Annika Mårtensson, Div. of Structural Mechanics; Peter Jannborg, Tarkett AB.
50 pages.First published June, 1987.


Report TVSM-5024  (pdf not available)
Title:Utformning av ett nytt beslag - avsett för infästning av Swanboard Masonites lättbalkar
Author: Harbeck, Manuela och Persson, Thomas
Supervisors: Per Johan Gustafsson and Bertil Enquist, Div. of Structural Mechanics
94 pages.First published July, 1987.


Report TVSM-5023  (pdf not available)
Title:Förankringshållfasthet hos små spikplåtsförband Anchorage Strength in Small Nailplate Joints
Authors: Jansson, Bengt och Nilsson, Anders
Supervisors: Bertil Enquist, Per Johan Gustafsson and Professor Hans Petersson, Div. of Structural Mechanics
86 pages.First published March, 1987.


Report TVSM-5022  (pdf not available)
Title:Strimlemetoden på persondator - Manual
Author: Nilsson, Karl och Andersson, Rolf
Supervisors: Sven Thelandersson, Div. of Structural Mechanics; and Professor Arne Hillerborg, Div. of Building Materials
59 pages.First published November, 1986.


Report TVSM-5021  (pdf not available)
Title:Acoustic Finite Element Methods for Unbounded Domains
Author: Vannerberg, Christina
Supervisors: Göran Sandberg, Div. of Structural Mechanics; and Peter Göransson, FFA.
50 pages.First published 1986.


Report TVSM-5020  (pdf not available)
Title:CAD-teknik vid småhusprojektering
Author: Sundholm, Stefan
Supervisors: Anders Peterson and Bertil Enquist, Div. of Structural Mechanics.
60 pages.First published August, 1986.


Report TVSM-5019  (pdf not available)
Title:Testning och utvärdering av Giant, ett datorpogram för brottmekaniska beräkningar
Author: Andreasson, Erik
Supervisors: Per Johan Gustafsson, Div. of Structural Mechanics; Lennart Plobeck and Per-Arne Svärdh, ASEA-Atom.
84 pages. First published August, 1986.


Report TVSM-5018  (pdf not available)
Title:Utvärdering av av CAD-teknik för prefabricerade byggelement
Author: Pettersson, Dan
Supervisor: Pål Hansson, Div. of Structural Mechanics.
42 pages. First published October, 1985.


Report TVSM-5017  (pdf not available)
Title:Beskrivning över ett öländskt skiftesverk
Authors: Olsson, Laine och Petersson, Eva
Supervisor: Karl-Gunnar Olsson, Div. of Structural Mechanics.
74 pages. First published September, 1985.


Report TVSM-5016  (pdf not available)
Title:Femanalys för dimensionering av turbinhus för ångturbin av lågtryckstyp
Author: Lennartsson, Staffan
Supervisor: Sven Thelandersson, Div. of Structural Mechanics.
69 pages. First published 1985.


Report TVSM-5015  (pdf not available)
Title:CAE-teknik för offshore-moduler
Authors: Månsson, Björn, Lindström, Ragnar och Persson, Lars-Henrik
Supervisor: Pål Hansson, Div. of Structural Mechanics.
50 pages. First published 1985.


Report TVSM-5014  (pdf not available)
Title:Spänningsanalys i ångturbinsrotor och algoritm för mikrodatorbaserad temperatursond
Authors: Lindstedt, Björn och Hammer, Per
Supervisor: Sven Thelandersson, Div. of Structural Mechanics.
83 pages. First published February, 1985.


Report TVSM-5013  (pdf not available)
Title:Kan stålarmerat billigt virke ersätta T-virke tekniskt och ekonomiskt?
Authors: Ekström, Tomas och Lövgren, Jan
Supervisor: Sven Thelandersson, Div. of Structural Mechanics.
73 pages. First published October, 1984.


Report TVSM-5012  (pdf not available)
Title:Analys av plana pålgrupper
Author: Axelsson, Jan
Supervisor: Karl-Gunnar Olsson, Div. of Structural Mechanics.
86 pages. First published May, 1984.


Report TVSM-5011  (pdf not available)
Title:Plattanalys med finit elementanalys
Author: Camper, Håkan
Supervisors: Pål Hansson and Paul Rehn, Div. of Structural Mechanics.
84 pages. First published August, 1983.


Report TVSM-5010  (pdf not available)
Title:Dynamisk femanalys av betongpelare utsatt för transversell stöt
Author: Bengtsson, Ola
Supervisor: Mats Olsson, Div. of Structural Mechanics.
51 pages. First published December, 1983.


Report TVSM-5009  (pdf not available)
Title:Automatisk kommandogenerering till CALFEM vid analys av tvådimensionella fältproblem
Authors: Brodin, Staffan och Håkansson, Bengt
Supervisor: Professor Hans Petersson, Div. of Structural Mechanics.
85 pages. First published June, 1983.


Report TVSM-5008  (pdf not available)
Title:Analys av tunnväggiga balkar med Finita elementmetoden
Author: Bengtsson, Bengt
Supervisor: Professor Hans Petersson, Div. of Structural Mechanics.
127 pages. First published October, 1983.


Report TVSM-5007  (pdf not available)
Title:Härledning av ett plant fyrsidigt element för beräkningar med finit elementmetod
Author: Olsson, Karl-Gunnar
Supervisor: Professor Hans Petersson, Div. of Structural Mechanics.
73 pages. First published September, 1983.


Report TVSM-5006  (pdf not available)
Title:B A L K - datorprogram för kontinuerliga balkar
Author: Johansson, Pehr
Supervisor: Karl-Gunnar Olsson, Div. of Structural Mechanics.
63 pages. First published August, 1983.


Report TVSM-5005  (pdf not available)
Title:Balkar på eftergivligt underlag
Authors: Hägnefelt, Ulf och Oscarsson, Jan
Supervisor: Professor Hans Petersson, Div. of Structural Mechanics.
78 pages.First published July, 1982.


Report TVSM-5004  (pdf not available)
Title:Dynamisk analys av fordonsbelastad balk
Author: Ripegård, Gabriella
Supervisor: Göran Sandberg, Div. of Structural Mechanics.
78 pages.First published December, 1982.


Report TVSM-5003  (pdf not available)
Title:Moment-krökningssamband för rektangulära betongtvärsnitt
Authors: Edvardsson, Mikael och Torstensson, Arne
Supervisor: Paul Rehn, Div. of Structural Mechanics.
27 pages. First published September, 1982.


Report TVSM-5002  (pdf not available)
Title:Datorn - ett effektivt hjälpmedel vid dimensionering av betongramar
Author: Bergman, Christer
Supervisor: Paul Rhen, Div. of Structural Mechanics.
81 pages. First published January, 1982.


Report TVSM-5001  (pdf not available)
Title:Cirkulär plattanalys
Author: Åberg, Stefan
Supervisor: Pål Hansson, Div. of Structural Mechanics.
86 pages. First published December 1981.


Page Manager: Bo ZadigPublications published by the Div. of Structural Mechanics

TVSM-1000
Doctoral Theses

TVSM-3000
Licentiate Dissertations
and Research Reports

TVSM-4000 / THID-5000
Bachelor's Dissertations,
LTH School of Engineering

TVSM-5000
  Page 1 (present-2014)
  Page 2 (2014-2008)
  Page 3 (2008-2000)
  Page 4 (2000-1991)
  Page 5 (1991-1981)

TVSM-6000
Bachelor's Dissertations

TVSM-7000
Internal Reports

TVSM-9000
Educational Material