lu.se

Byggnadsmekanik

Lunds Tekniska Högskola

© Foto: Karl-Gunnar Olsson

Välkommen till Byggnadsmekanik

Avdelningen för Byggnadsmekanik bedriver utbildning och forskning inom strukturmekanik, materialmodellering och beräkningsmetoder.

Byggnadsmekanik är del av Institutionen för byggvetenskaper.                 

Nyheter / News

2017-03-02
Broprovning 2017

Redovisning av laboration
Teknisk Modellering:
Bärverksanalys VSMF05
Foto: Ola Dahlblom

2017-02-17
Licentiatseminarium
Gustaf Larsson presenterar sin licentiatavhandling
"High capacity timber joints - Proposal of the Shear plate dowel joint"


2017-01-20
Disputation
Ola Flodén försvarar sin doktorsavhandling
"Vibration transmission in lightweight buildings - Numerical prediction models"

För att finna fler eller äldre nyheter, se här  Nyheter 2016

Kontaktinformation

Telefon:
046 222 73 70

LU Hämtställe: 3

Besöksadress:
Avd f byggnadsmekanik
Inst f byggvetenskaper
Lunds tekniska högskola (LTH)
V-huset, våning 5
John Ericssons väg 1
Lund

Besöksinformation

Postadress:
Avd f byggnadsmekanik
LTH, Lunds universitet
Box 118, 221 00 Lund