lu.se

Byggnadsmekanik

Lunds Tekniska Högskola

© Foto: Karl-Gunnar Olsson

Välkommen till Byggnadsmekanik

Avdelningen för Byggnadsmekanik bedriver utbildning och forskning inom strukturmekanik, materialmodellering och beräkningsmetoder.

Byggnadsmekanik är del av Institutionen för byggvetenskaper.                 

Nyheter / News

2018-06-15
Exjobbspresentation (Högskoleingenjör)

Dimensionering av limträpelare enligt Eurokod 5 – Inverkan av olika parametrar och beräkningsmetoder
Examensarbete utfört av
Emil Nilsson

2018-05-31
Exjobbspresentation (Högskoleingenjör)

Crosslam today and implementation of new wood types in crosslam
Examensarbete utfört av
Dejan Reluskovski och Axel Stolt

2018-05-31
Exjobbspresentation (Civilingenjör)

Structural effects on externally induced building vibrations
Examensarbete utfört av
Alfred Johansson

För att finna fler eller äldre nyheter, se här  Nyheter 2018

Kontaktinformation

Telefon:
046 222 73 70

LU Hämtställe: 3

Besöksadress:
Avd f byggnadsmekanik
Inst f byggvetenskaper
Lunds tekniska högskola (LTH)
V-huset, våning 5
John Ericssons väg 1
Lund

Besöksinformation

Postadress:
Avd f byggnadsmekanik
LTH, Lunds universitet
Box 118, 221 00 Lund

Examensarbeten

Lediga examensarbeten