lu.se

Byggnadsmekanik

Lunds Tekniska Högskola

Foto: Karl-Gunnar Olsson

Välkommen till Byggnadsmekanik

Avdelningen för Byggnadsmekanik bedriver utbildning och forskning inom strukturmekanik, materialmodellering och beräkningsmetoder.

Byggnadsmekanik är del av Institutionen för byggvetenskaper.                 

Nyheter / News

2015-02-03

Påbörjat examensarbete

"Tvärdragbrott i trä orsakat av tryckbelastning vinkelrätt träets fiberriktning"
Examensarbetare är Philip Wallin

2014-12-18

Licentiatseminarium

"Numerical Methods for Load Prediction in Acoustic Fatigue"
Johan Nilsson presenterar sin licentiatavhandling

2014-12-04

Exjobbspresentation

"Utveckling av metodik för strukturdynamisk analys av klenrör"
Karl Bondesson presenterar sitt examensarbete

Kontaktinformation

Telefon:
046 222 73 70

LU Hämtställe: 3

Besöksadress:
Avd f byggnadsmekanik
Inst f byggvetenskaper
Kemicentrum, LTH
hus 4, våning +3
Getingevägen 60/Sölvegatan 39
Lund

Besöksinformation

Postadress:
Avd f byggnadsmekanik
LTH, Lunds universitet
Box 118, 221 00 Lund

Alltid aktuellt