lu.se

Byggnadsmekanik

Lunds Tekniska Högskola

© Foto: Karl-Gunnar Olsson

Välkommen till Byggnadsmekanik

Avdelningen för Byggnadsmekanik bedriver utbildning och forskning inom strukturmekanik, materialmodellering och beräkningsmetoder.

Byggnadsmekanik är del av Institutionen för byggvetenskaper.                 

Nyheter / News

2015-10-01

Nytt påbörjat examensarbete

"Augmented Reality for Structural Conceptual Design"
Arbetet urförs av Mattias Lilja

2015-06-30

Exjobbspresentation 1

"Komfort hos gång- och cykelbroar"

Examensarbete utfört av
Fredrik Radlert och Julius Åkerblom

2015-06-30

Exjobbspresentation 2

"Inelastic capacity of pipe rack subjected to blast loading"
Examensarbete utfört av
Adam Halvorsen-Stålmarck

För att finna äldre "nyheter", se här  Nyhetsarkiv

Kontaktinformation

Telefon:
046 222 73 70

LU Hämtställe: 3

Besöksadress:
Avd f byggnadsmekanik
Inst f byggvetenskaper
Kemicentrum, LTH
hus 4, våning +3
Getingevägen 60/Sölvegatan 39
Lund

Besöksinformation

Postadress:
Avd f byggnadsmekanik
LTH, Lunds universitet
Box 118, 221 00 Lund

Alltid aktuellt