lu.se

Byggnadsmekanik

Lunds Tekniska Högskola

© Foto: Karl-Gunnar Olsson

Välkommen till Byggnadsmekanik

Avdelningen för Byggnadsmekanik bedriver utbildning och forskning inom strukturmekanik, materialmodellering och beräkningsmetoder.

Byggnadsmekanik är del av Institutionen för byggvetenskaper.                 

Nyheter / News

2016-02-10

Nytt påbörjat examensarbete

"Wind-Induced Vibration in Tall Buildings"

Arbetet utförs av
Fredrik Steffen

2016-01-28

Nytt påbörjat examensarbete

"Arbetsmetodik vid preliminär dimensionering av höga hus"

Arbetet utförs av
Stefan Svensson
och Viktor Castlen Rist

2015-12-10

Exjobbspresentation

"Dynamic Analysis of Vibrations in Steel Starcases Induced by Walking"
Examensarbete utfört av
Patrik Göransson
och David Hansson

För att finna äldre "nyheter", se här  Nyhetsarkiv

Kontaktinformation

Telefon:
046 222 73 70

LU Hämtställe: 3

Besöksadress:
Avd f byggnadsmekanik
Inst f byggvetenskaper
Kemicentrum, LTH
hus 4, våning +3
Getingevägen 60/Sölvegatan 39
Lund

Besöksinformation

Postadress:
Avd f byggnadsmekanik
LTH, Lunds universitet
Box 118, 221 00 Lund

Alltid aktuellt