lu.se

Byggnadsmekanik

Lunds Tekniska Högskola

© Foto: Karl-Gunnar Olsson

Välkommen till Byggnadsmekanik

Avdelningen för Byggnadsmekanik bedriver utbildning och forskning inom strukturmekanik, materialmodellering och beräkningsmetoder.

Byggnadsmekanik är del av Institutionen för byggvetenskaper.                 

Nyheter / News

2016-05-31

Licentiatseminarium 31 maj
Daniel Åkesson presenterar sin licentiatavhandling
"Using Direct Manipulation for Real-Time Structural Design Exploration"

2016-05-11

Licentiatseminarium 11 maj
Vedad Alic presenterar sin licentiatavhandling
"Numerical Methods for Conceptual Structural Design"

2016-04-14

Ny doktorsavhandling

"Vibrations in a Built Environment - Prediction and Reduction"
Peter Persson

För att finna äldre "nyheter", se här  Nyhetsarkiv

Kontaktinformation

Telefon:
046 222 73 70

LU Hämtställe: 3

Besöksadress:
Avd f byggnadsmekanik
Inst f byggvetenskaper
Kemicentrum, LTH
hus 4, våning +3
Getingevägen 60/Sölvegatan 39
Lund

Besöksinformation

Postadress:
Avd f byggnadsmekanik
LTH, Lunds universitet
Box 118, 221 00 Lund

Alltid aktuellt