lu.se

Byggnadsmekanik

Lunds Tekniska Högskola

© Foto: Karl-Gunnar Olsson

Välkommen till Byggnadsmekanik

Avdelningen för Byggnadsmekanik bedriver utbildning och forskning inom strukturmekanik, materialmodellering och beräkningsmetoder.

Byggnadsmekanik är del av Institutionen för byggvetenskaper.                 

Nyheter / News

2017-06-19
Exjobbspresentation kl 09:00

Karin Forsman presenterar sitt examensarbete
"VisCon: Ett visualiseringsverktyg för tvådimensionell konsolidering i undervisningssammanhang"

2017-06-16
Exjobbspresentation kl 10:15

Johan Lindgren och Hannes Karlsson presenterar sitt examensarbete
"Fluid structure interaction; numerical modelling and experimental comparison"


2017-06-15
Exjobbspresentation kl 10:00

Axel Kjellman presenterar sitt examensarbete
"Structural robustness - FE methology for analysing alternate load paths in buildings"

För att finna fler eller äldre nyheter, se här  Nyheter 2017

Kontaktinformation

Telefon:
046 222 73 70

LU Hämtställe: 3

Besöksadress:
Avd f byggnadsmekanik
Inst f byggvetenskaper
Lunds tekniska högskola (LTH)
V-huset, våning 5
John Ericssons väg 1
Lund

Besöksinformation

Postadress:
Avd f byggnadsmekanik
LTH, Lunds universitet
Box 118, 221 00 Lund

Examensarbeten

Lediga examensarbeten