lu.se

Byggnadsmekanik

Lunds Tekniska Högskola

© Foto: Karl-Gunnar Olsson

Välkommen till Byggnadsmekanik

Avdelningen för Byggnadsmekanik bedriver utbildning och forskning inom strukturmekanik, materialmodellering och beräkningsmetoder.

Byggnadsmekanik är del av Institutionen för byggvetenskaper.                 

Nyheter / News

2015-06-04

Exjobbspresentation

"Tvärdragbrott i trä orsakat av tryckbelastning vinkelrätt träets fiberriktning"
Examensarbetet är utfört av
Philip Wallin

2015-05-29

Redovisning av kandidatarbete

"Gränslastberäkningar – Inkrementell formulering och gränslastteori"

Kandidatarbetet är utfört av
Karin Forsman

2015-04-14

Påbörjat examensarbete

"Inelastic Capacity of Steel Frame Subjected to Blast Loading"

Examensarbetare är
Adam Halvorsen-Stålmarck

För att finna äldre nyheter, se här  Nyhetsarkiv

Kontaktinformation

Telefon:
046 222 73 70

LU Hämtställe: 3

Besöksadress:
Avd f byggnadsmekanik
Inst f byggvetenskaper
Kemicentrum, LTH
hus 4, våning +3
Getingevägen 60/Sölvegatan 39
Lund

Besöksinformation

Postadress:
Avd f byggnadsmekanik
LTH, Lunds universitet
Box 118, 221 00 Lund

Alltid aktuellt