lu.se

Byggnadsmekanik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Materialmodellering

Materialmodellering, eller konstitutiv modellering, handlar om att beskriva olika material utifrån hur de beter sig när de belastas eller utsätts för olika klimat. 

Här följer några material och frågeställningar som studeras särskilt på Byggnadsmekanikavdelningen:

Betong:  Ola Dahlblom

Elastomerer (gummi):  Per-Erik Austrell

Glas:  Kent Persson


Trä och träbaserade material behandlas här

Sidansvarig: Bo Zadig