lu.se

Byggnadsmekanik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Publikationer


Här finns en förteckning över de publikationer som framställts vid Byggnadsmekanik, t ex avhandlingar, examensarbeten, kandidatarbeten och rapporter. Vissa publikationer finns även tillgängliga som pdf-filer. För att läsa dessa filer behövs en pdf-läsare, till exempel Adobe Reader (gratis nedladdning).

Publikationerna publiceras i sex serier:

TVSM-1000, Doktorsavhandlingar

TVSM-3000, Licentiatavhandlingar och forskningsrapporter

TVSM-5000, Examensarbeten

TVSM-6000, Kandidatarbeten

TVSM-7000, Interna rapporter

TVSM-9000, Undervisningsmaterial


Proceedings

Sidansvarig: Bo Zadig

Senaste utgivningar

TVSM-7164 (2017-06)
Strength and stiffness of cross laminated timber at in-plane beam loading
Internrapport av
Henrik Danielsson, Mario Jelec och Erik Serrano

TVSM-3078 (2017-01)
High capacity timber joints - Proposal of the Shear plate dowel joint
Licentiatavhandling av
Gustaf Larsson

TVSM-1028 (2016-12)
Vibration transmission in lightweight buildings - Numerical prediction models
Doktorsavhandling av
Ola Flodén

TVSM-3077 (2016-11)
Windmill foundations on weak soils - Evaluation of new proposals for cost-efficient solutions
Licentiatavhandling av
Wael Mohamed

TVSM-5219 (2016-11)
Dynamic Soil-Structure Interaction of Portal Frame Bridge Walls for High-Speed Railways
Examensrapport av
Henrik Malm