lu.se

Byggnadsmekanik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Publikationer


Här finns en förteckning över de publikationer som framställts vid Byggnadsmekanik, t ex avhandlingar, examensarbeten, kandidatarbeten och rapporter. Vissa publikationer finns även tillgängliga som pdf-filer. För att läsa dessa filer behövs en pdf-läsare, till exempel Adobe Reader (gratis nedladdning).

Publikationerna publiceras i sex serier:

TVSM-1000, Doktorsavhandlingar

TVSM-3000, Licentiatavhandlingar och forskningsrapporter

TVSM-5000, Examensarbeten

TVSM-6000, Kandidatarbeten

TVSM-7000, Interna rapporter

TVSM-9000, Undervisningsmaterial


Proceedings

Sidansvarig: Bo Zadig

Senaste utgivningar

TVSM-5224 (2017-06)
Methodology for analysis of traffic-induced building vibrations
Exjobbsrapport av
Rickard Torndahl och Tobias Svensson

TVSM-5222 (2017-06)
Finite element analysis of cracking of concrete arch dams due to seasonal temperature variation
Exjobbsrapport av
Fredrik Hjalmarsson och Fredrik Pettersson

TVSM-5223 (2017-06)
Structural robustness - FE methodology for analysing alternate load paths in buildings
Exjobbsrapport av
Axel Kjellman

TVSM-5221 (2017-06)
Finite element analysis of temperature in hardening concrete using isothermal calorimetric data"
Exjobbsrapport av
John Mac

TVSM-5225 (2017-06)
VisCon: Ett visualiseringsverktyg för tvådimensionell konsolidering i undervisningssammanhang"
Exjobbsrapport av
Karin Forsman

TVSM-7164 (2017-06)
Strength and stiffness of cross laminated timber at in-plane beam loading
Internrapport av
Henrik Danielsson, Mario Jelec och Erik Serrano