lu.se

Byggnadsmekanik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Träbaserade material

Vid Byggnadsmekanikavdelningen finns en tradition att särskilt studera trä och träbaserade material och frågeställningar som när och hur brott sker i trä, formstabilitet vid torkning, egenskaper hos träbaserade pappers-, fiber- och kompositma-
terial, samt egenskaper hos limfogar och imträbalkar.

Torkning och formstabilitet:  Ola Dahlblom

Brottmekanik:  Per Johan Gustafsson

Limfogar och limträ:  Erik Serrano

Sidansvarig: Bo Zadig