Hoppa till huvudinnehåll

Laboratorium

På Byggnadsmekanik har vi lång erfarenhet av att studera mekaniska egenskaper för olika material och komponenter. Studier inkluderar egenskaper hos trä, papper, fiber- och kompositmaterial, samt egenskaper hos limfogar och träbaserade konstruktionselement (limträ, korslimmat trä).

Material som studeras inkluderar även betong, fiberarmerade kompositer, byggnadsglas och elastomerer som gummi. Typiska ämnen är provning av materialhållfasthet, styvhet och brottenergi, komponenters och fogars bärförmåga samt dimensionsstabilitet under torkning.

Specialområden

Laboratoriet kan tillhandahålla utrustning och expertis inom mekanisk provning av olika material, inklusive kvasi-statiska tester, brottmekanik, dynamiska tester, utmattnings- och vibrationstestning. Resultaten används vanligtvis för att utvärdera egenskaperna hos olika material, komponenter eller fogar eller för att validera materialmodeller eller andra typer av beräkningsmodeller av verkliga strukturer.

Krav på användares kompetens

Grundläggande kunskap om hur utrustningen används förväntas, men är inte nödvändig. En kort introduktion till utrustningen ingår. Personal finns tillgänglig för att hjälpa till, beroende på användarens specifika behov.

Utrustning

Byggnadsmekaniks laboratorium har tillgång till avancerad mätutrustning såsom en servohydraulisk dragtestmaskin, accelerometrar, lastceller, shakers för dynamiska belastningar och möjlighet att utföra beröringsfri mätning (digital bildkorrelation, DIC).

Typiska kunder/användare

Företag och andra som vill mäta mekaniska egenskaper såsom styrka, styvhet eller brottbeteende för vitt skilda material och tillämpningar som till exempel skruvförband, träbalkar, glasskivor, blad till vindturbiner, fågelfjädrar och snäckskal.

Avgifter

Information om avgifter och tillgänglighet kan fås på förfrågan.

Försäkringar och säkerhet

Utrustningen i vårt labb är mycket känslig och dyr, därför förväntar vi oss att användare har försäkring. Alla användare måste underteckna en säkerhetsöverenskommelse innan man får tillträde till labbet och kan använda utrustningen. Kontakta labbet för mer information.

Sidansvarig: susanne.heyden@construction.lth.se | 2023-06-19