Hoppa till huvudinnehåll

Information för examensarbetare

Gemensamt för Byggnadsmekanik, Geoteknik och Teknisk Akustik


På Institutionen för byggvetenskaper tillämpas LTH:s riktlinjer även för samverkan mellan examensarbetare och handledare som inte är doktorander.

LTH:s riktlinjer för samverkan examensarbetare - doktorand (PDF, 211 kB, ny flik)

 • Examensarbete i Byggnadsmekanik VBVL05
 • Examensarbete i Geoteknik VGTL05

När handledare och examinator har godkänt påbörjande av examensarbetet i det digitala formuläret går automatiskt ett mail till programplanerare som gör kursanmälan. Därefter görs kursregistrering i Ladok av examensarbetaren.

Exempel på anslag. Foto.

Anslag

Ett anslag som beskriver examensarbetet behövs för avdelningens hemsida och anslagstavla. Avdelningen utformar anslaget men måste först få en del information:

 • Titel och beskrivning av arbetet plus ev. en illustrerande bild (om den får plats). Observera att om ni använder en illustrerande bild som ni inte själva framställt måste bildkälla uppges samt tillstånd för nyttjande införskaffas.
 • Fotoav den, eller de, som gör arbetet (kan vara i sv/v eller i färg - tiff, jpg eller png).
 • När presentation kan äga rum - År, månad eller årstid.
 • Namn på handledare
 • Namn på eventuellt företagsom är inblandat.
 • Namn på examinator
 • Huvudplats för arbetet - avdelningen och/eller något företag som är inblandat. Platsen där arbetet mestadels utförs.
 • Rapportnummer - Delas ut av avdelningen.
 • Samtliga uppgifter mejlas tacksamt till bo.zadig@construction.lth.se 

Tidigare exjobbsbeskrivningar

Man hittar tidigare exjobbsbeskrivningar genom att klicka på författarnamn.

Exempel på examensrapport. Foto.

Rapportformat

Formatet på den tryckta rapporten är S5 (178 x 252 mm) vilket är 85% av A4 (210 x 297 mm.

Lämpliga program att skriva i

Det går bra att skriva i Latex eller i Word, men original måste oavsett lämnas till tryckeriet som PDF.

Original

Skriv gärna i A4 (OBS! använd ej Letter-format ) men glöm inte att ditt original förminskas ner till 85% för att passa rapportstorleken S5. Lämpliga marginalinställningar i t ex Word för A4 är då "Normal" (2,5 cm marginal åt alla håll) och fontstorlek på löpande text bör vara 12p.

LU:s fonter skall helst användas: Adobe Garamond Pro och Frutiger LT Std. Gäller dock endast vid användande av Word - inte Latex. Mer information om typsnitt på LU:s Medarbetarwebben.

"Förord", "Abstract", "Sammanfattning", "Innehållsförteckning", nytt kapitel, etc. bör alltid placeras på en högersida. Inledande sidor bör numreras romerskt eller vara onumrerade. Kapitel 1, osv., börjar med sidnr 1 och numreras med arabiska siffror. Tänk på att högersidor alltid har udda sidnummer och vänstersidor jämna.

Rapportnummer, omslag och titelsida

Rapportnummer, omslag och titelsida ansvarar avdelningen för, liksom inlämnande av original till tryckeriet.
Bifoga gärna en bild som kan vara på omslaget. Bilden måste vara i originalutförande (Tiff, Eps eller Jpg) med hög upplösning.

Färgsidor

Om arbetet kräver att visst bildmaterial redovisas i färg går detta bra. Färg bör bara användas där färgen är nödvändig som informationsbärare. Tänk på att färgerna rött och grönt i kombination är problematiska att urskilja för personer med färgblindhet. Denna kombination av färger skall alltså undvikas.

Tryckning

När rapporten är klar för tryckning mejla den som PDF till bo.zadig@construction.lth.se (alternativ till din handledare på LTH).
Efter några dagar finns ett provtryck tillgängligt för dig på avdelningen för granskning.
När provet är godkänt, tar det ca 10 arbetsdagar innan rapporten är klar för leverans.

Färdiga examensrapporter

Varje exjobbare får 3 exemplar gratis, dessa hämtas på avdelningen. Varje handledare får ett exemplar. Företag som varit inblandat får två exemplar. Om ett företag vill ha fler än två, får man själv betala tryckning av det antal extra som önskas.

Tidigare exjobbsrapporter

En populärvetenskaplig poster ingår i examinationen. Denna skall godkännas av examinatorn.

Mer information om examen - på Studentwebben LTH.

Efter att examensarbetet är presenterat och godkänt för tryckning, skall arbetet registreras i LUP (Lund University Publications). Observera att examensarbetet måste publiceras i LUP Student Paper innan du kan godkännas på kursen.

Du som student ansvarar för att registrera arbetet; både din skriftliga rapport och den populärvetenskapliga sammanfattningen/artikeln.

Se nedanstående detaljerad information om hur detta går till. Din handledare hjälper dig med registreringen om problem trots allt skulle uppstå.
Rapport och populärvetenskaplig sammanfattning/artikel skall registreras i samma post.

Inloggning, info och manualer

När alla moment är godkända och arbetet är registrerat i LUP meddelar handledaren Birgitta Rydh (birgitta.rydh@construction.lth.se), som kontrollerar och godkänner inläggning i LUP. Betyget kommer därefter att läggas in i Ladok av Birgitta Rydh.

Examen efter slutförd utbildning vid LTH utfärdas av examensavdelningen vid LTH:s kansli.

Information om examen på Studentwebben LTH

Sidansvarig: susanne.heyden@construction.lth.se | 2021-02-01