Hoppa till huvudinnehåll

Utbildning

Utbildningen på Byggnadsmekanik involverar både grundutbildning och masterutbildning. Målet är att ge studenten en klar och djupgående förståelse för byggnadsmekanik, med aspekter hämtade från mekanik, fysik, matematiska formuleringar och numeriska metoder. Problemlösning och designtänkande är en central del av utbildningen.

Kurserna erbjuds  studenter från A-, F-, ID-, IBYA-, IBYI-, IBYV-, MWLU-, Pi-,  V-, och W-programmen, men även andra studenter är välkomna att söka våra kurser. Mekanik, materialmodellering, ram- och fackverksanalys, balkteori, finita elementmetoden, strukturdynamik och tillämpad programmering är exempel på våra områden.

En viktig del av grundutbildningen är examensarbetet, som vanligtvis utförs under studentens sista termin. Projektet kan antingen utföras i samarbete med ett privat företag, eller utgöra grund för ett fortsatt forskarprojekt. 

Kontakt

Susanne Heyden
Studierektor för grundutbildning

susanne.heyden@construction.lth.se
+46462227374

Sidansvarig: susanne.heyden@construction.lth.se | 2017-09-13