lu.se

Denna sida på svenska This page in English

CALFEM


CALFEM är ett interaktivt datorprogram för undervisning om finita elementmetoden (FEM). Namnet CALFEM är en förkortning av engelskans "Computer Aided Learning of the Finite Element Method". Programmet kan användas för olika typer av strukturmekaniska problem och fältproblem.

CALFEM, programmet och dess inbyggda i filosofi, har utvecklats vid avdelningen för Byggnadsmekanik, Lunds universitet, med början i slutet av 70-talet. Många medarbetare, tidigare och nuvarande, har varit engagerade i utvecklingen i olika skeden.

Den här versionen representerar den senaste utvecklingen av CALFEM. Funktionerna är alla MATLAB-funktioner (.m-filer) som beskrivs i MATLAB-dokumentationen. Vi tror att denna miljö främjar flexibilitet och hantering av programmet och, framför allt, underlättar det inlärning av finita elementmetoden. CALFEM fungerar också tillsammans med andra programvaror som använder samma kommandospråk som MATLAB, t ex Octave

 

Sidansvarig: Bo Zadig