lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Mekanisk testning och mätmetodik

Materialprovningar

Avdelningen har tillgång till avancerad mätutrustning som en servo-hydraulisk dragprovmaskin, accelerometrar, lastceller, shakers för att åstadkomma dynamiska laster och möjlighet till beröringsfria mätningar vid olika temperaturer och klimat. Mätningar kan dels syfta till att utvärdera egenskaper hos olika material eller att validera beräkningar på verkliga strukturer.

Kontakt

Materialprovningar: Professor Erik Serrano

Strukturdynamiska mätningar: Professor Per-Erik Austrell och Anders Sjöström, Civ.ing.

Sidansvarig: Bo Zadig