lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Materialmodellering

Materialmodellering, eller konstitutiv modellering, handlar om att beskriva olika material utifrån hur de beter sig när de belastas eller utsätts för olika klimat.

Kontakt

Här följer några material och frågeställningar som studeras särskilt på Byggnadsmekanikavdelningen:

Betong:Professor Ola Dahlblom

Elastomerer (gummi):Professor Per-Erik Austrell

Glas:Professor Kent Persson

Trä och träbaserade material

Sidansvarig: Bo Zadig